A- A A+
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook

 

 Plan pracy na 2011 rok

 

Plan pracy Świetlicy Młodzieżowej w Zakrzowie

 

Na rok 2011

 

STYCZEŃ  

       

Tydzień I 

 

Tematy:        

1. Nowy Rok nowe postanowienia

2. Szalony karnawał

3. Zabawa karnawałowa

4. Dokarmiamy zwierzęta zimą.

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W ŚWIETLICY

1. Postanowienia Noworoczne.

2. Pomysły na strój karnawałowy.

3. Wykonywanie dekoracji karnawałowych

4. Pomoc w organizacji wiejskiej zabawy karnawałowej

5. Rozmowa na temat sposobu dokarmiania zwierząt zimą.

6. Pogadanka - jak należy się zachowywać na zajęciach terenowych.

7. Wycieczka terenowa – dokarmiamy naszych podopiecznych.

8. Praca plastyczna „Zwierzęta zimą".

9. Gry i zabawy dramowe „naśladujemy zwierzęta".

 

Tydzień II

 

Tematy:

1. Zima w naszych oczach

2. Zimowe rywalizacje

3. Tropimy ślady na śniegu.

 

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W ŚWIETLICY

1. Wykonywanie prac plastycznych związanych z zimą, przy użyciu różnych technik plastycznych.

2. Zimowe zabawy na świeżym powietrzu. Wyjścia na saneczki do lasu.

3. Rzut śnieżkami do tarcz i do wyznaczonego celu.

Kto szybciej przebrnie przez zaspy?

4. Tropienie i rozpoznawanie śladów zostawianych przez kolegów.

5. Analiza kształtu śladów zwierząt na podstawie ilustracji, rozpoznawanie zwierząt po śladach innych niż tropy, np. ptasie pióra.

6. Praca plastyczna: „Fantastyczne zwierzaki i ich ślady".

 

Tydzień III

 

Tematy

1. „Jestem bezpieczny w zimę".

2. Pomoc w nauce.

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W ŚWIETLICY

1. Pogadanki na temat bezpieczeństwa zimą.

2. Pomoc w nadrabianiu zaległości szkolnych.

3. Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

4. Gry planszowe i stolikowe

 

Tydzień IV

 

Tematy:

1. Kochane Babcie i Kochani Dziadkowie

2. Pomoc w nauce

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W ŚWIETLICY

1. Za co kocham moją babcie i dziadka? – dyskusja

2. Laurki i prezenty dla babci i dziadka

3. Jak możemy pomagać ludziom starszym? – wykonywanie prac plastycznych na temat.

4. Gry i zabawy świetlicowe.

5. Pomoc w nadrabianiu zaległości szkolnych.

6. Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

 

LUTY

Tydzień I

 

Tematy:

1. Świetlicowy mol książkowy!

2. Poznajemy różne rodzaje książek.

Konkurs pt: Czy wiesz gdzie tego szukać?

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W ŚWIETLICY

1. Wizyta w szkolnej bibliotece.

2. Pogadanki na temat różnych rodzajów książek i ich znaczenie.

3. Zapoznanie się z różnymi książkami

Organizacja konkursu Pt; „W jakiej książce szukać danej informacji".

 

Tydzień II

 

Tematy:

1. Przyglądamy się zimie.

2. Obserwujemy zminy zachodzące w przyrodzie

3. Obserwujemy pogodę.

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W ŚWIETLICY

1. Układanie rebusów i zagadek o tematyce zimowej.

2. Wykonanie bałwana z wykorzystaniem waty, papieru kolorowego.

3. Obserwacja pogody: temperatura, opady, długość dnia.

4. Obserwacja stopnia zanieczyszczenia śniegu, roztopienie śniegu, filtrowanie wody.

5. Malujemy zimę – praca plastyczna.

 

Tydzień III i IV

Ferie Zimowe według wcześniej ustalonego planu.

 

 

MARZEC

 

Tydzień I

 

Tematy:

1. Origami

2. Kirigami

3. Co to są za techniki?

4. Pomoc w nauce.

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W ŚWIETLICY

1. Skąd to się wzięło? Historia i informacje dotyczące tych technik.

2. Próbujemy swoich sił. Tworzenie „różności" z papieru.

3. Co można „wyczarować" z papieru?

4. Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

 

Tydzień II

 

Tematy:

1. Dzień kobiet

2. Odloty i przyloty ptaków.

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W ŚWIETLICY

1. Co można podarować kobiecie? - Pogadanka.

2. Jakie cechy powinien mieć dżentelmen?

3. Wymyślanie scenek ukazujących zachowania dżentelmena w stosunku do kobiety.

4. Spacer po najbliższej okolicy. Obserwacja ptaków, rozpoznawanie ich cech charakterystycznych, zapoznanie z budową ptaków, określenie kierunków przylotów i odlotów.

5. Obserwacja ptasich gniazd, określenie miejsc budowy gniazd i „materiałów budowlanych".

6. Rola gniazd w życiu ptaków – swobodne wypowiedzi.

7. Praca plastyczna „Ptasie powroty".

 

Tydzień III

 

Tematy:

1. Dbamy o naszą świetlicę.

2. Poprawiamy estetykę świetlicy.

3. Giełda pomysłów.

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W ŚWIETLICY

1. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat świetlicy.

2. Ustalenie zakresu prac, jakie należy wykonać w celu poprawienia wyglądu, estetyku świetlicy.

3. Jak należy dbać o sprzęt w świetlicy – rozmowa.

4. Giełda pomysłów „Co zrobić, aby nasza świetlica była piękniejsza."

 

Tydzień IV

 

Tematy:

1. Idzie wiosna

2. Wiosną wszystko budzi się do życia.

3. Zwierzęta i rośliny.

4. Wiosenne porządki

5. Jarmark wielkanocny

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W ŚWIETLICY

1. Prace plastyczne – malujemy i nazywamy pierwsze zwiastuny wiosny.

2. Poznajemy zwierzęta, które wracają do nas po zimie.

3. Jakie kwiaty można spotkać wiosną?

4. Przygotowujemy się do udziału w Jarmarku wielkanocnym w Gogolinie.

5. Udział w Jarmarku.

6. Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

 

 

KWIECIEŃ

Tydzień I

 

Tematy:

1. „Prima aprilis".

2. Dbamy o naszą świetlicę.

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W ŚWIETLICY

1. Prima aprilisowe psikusy. Jak je planować aby nikogo nie urazić?

2. Porządkowanie gier w świetlicy.

3. Układanie w szafach.

4. Dbamy o krzewy i kwiaty w naszym otoczeniu.

5. Uczymy się rozpoznawać krzewy i drzewa, praca z atlasem i kluczami przyrodniczymi.

 

Tydzień II

1. „Wielkie dzieło w małej skorupce".

2. Pisanki, kroszonki.

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W ŚWIETLICY

1. Zdobienie jaj wielkanocnych – pogadanka. Omówienie zwyczaju i jego znaczenie.

2. Próby ozdabiania jajek różnymi technikami:

- ozdabianie kordonkiem

- skrobanie

3. Konkurs na najpiękniejsze jajko.

 

Tydzień III

 

Tematy:

1. Pomoc w nauce.

3. Wielkanoc.

4. Obrzędy wielkanocne.

Poznajemy wszystkie zwyczaje wielkanocne

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W ŚWIETLICY

1. Jakie wiosenne prace wykonujemy w ogrodzie? Prace plastyczne.

2. Gry planszowe i stolikowe.

3. Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Wykonanie gazetki tematycznej WIELKANOC

4. Dekoracja świetlicy.

5. Jakie znamy, a jakie kultywujemy zwyczaje i obyczaje naszego regionu związane ze świętami wielkanocnymi.? – swobodna rozmowa

6. Poznajemy wszystkie zwyczaje wielkanocne w naszym regionie.

 

Tydzień IV

 

Tematy:

1. Integracja w grupie.

2. Jesteśmy „jedną rodziną".

3. Muzyka pomaga w integracji.

4. Współpraca = integracja

5. Pomagamy sobie nawzajem.

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W ŚWIETLICY

1. Co to jest integracja? Pogadanka

2. Zabawy integracyjne.

3. Zabawy przy różnych rodzajach muzyki.

4. Współpraca starszych i młodszych dzieci podczas wykonywaniu różnych czynności w świetlicy.

5. Wspólne spacery i wyjścia do parku gdzie starsi opiekują się młodszymi kolegami i koleżankami.

 

MAJ

Tydzień I

1. Dzień strażaka, kominiarza, pielęgniarki.

2. Wiersz o zawodach

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W ŚWIETLICY

1. Poznajemy nietypowe zawody.

2. Jaki zawód podziwiam najbardziej? – wykonywanie prac plastycznych.

3. Układnie wiersza, rymowanki o poszczególnych zawodach.

 

Tydzień II

 

Tematy:

1. Majowe szaleństwa świetlicowe.

2. Sport, sport.

3. Pomagamy w nadrobieniu zaległości szkolnych.

4. Świetlicowa lista przebojów.

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W ŚWIETLICY

1. Zawody sportowe na świeżym powietrzu.

2. Sprawdzamy swoją sprawność na boisku szkolnym.

3. Gry i zabawy ruchowe.

4. Wymyślanie nowych, ciekawych zabaw i gier sportowych.

5. Wykonywanie potrzebnych rekwizytów do poszczególnych zabaw.

6. Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

7. Wybieramy, głosujemy na najfajniejsze piosenki i tworzymy płytę ulubionych przebojów do słuchania w świetlicy.

 

Tydzień III

 

Tematy:

1. Nawiązanie współpracy z kołem łowieckim.

2. Pomoc w pracach leśnych.

3. Integracja z członkami koła łowieckiego.

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W ŚWIETLICY

1. Przypomnienie zasad BHP obowiązujących podczas wycieczek do lasu.

2. Wyjazdy do lasu. Zajęcia w terenie.

3. Gdzie zwierzęta leśne zdobywają pokarm?

4. Wizyta w leśniczówce.

5. Jak zbudowana i do czego służy ambona?

6. Jak mogę pomóc zwierzętom kiedy rozpoczyna się wiosna?

7. Ognisko z pieczeniem kiełbasek na łonie natury.

 

Tydzień IV

 

Tematy:

1. Kochamy nasze mamy.

2. Prezent samodzielnie wykonany jest najcenniejszy.

3. Czy trudno jest być mamą?

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W ŚWIETLICY

1. Dzień matki.

2. Przygotowanie gazetki tematycznej.

3. Co podarować mamie? Swobodna dyskusja.

4. Zrób to sam. Wymyślanie i wykonywanie prezentów dla naszych mam.

5. Kłopoty jakie sprawiamy mamie – pogadanka

6. Jak pomagać mamie?

 

CZERWIEC

 

Tydzień I

 

Temat:

1. Dzień dziecka

2. Prawa dziecka

3. Order uśmiechu

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W ŚWIETLICY

1. Świętujemy „Dzień dziecka". Dyskoteka

2. Poznajemy Prawa Dziecka.

3. Uważne, wyraziste odczytanie Praw Dziecka i dokładne ich omówienie i wyjaśnienie.

4. Wykonywanie plakatu o prawach dziecka i umieszczenie go w ważnym miejscu w świetlicy.

5. Zapoznanie dzieci z jedynym odznaczeniem nadawanym dorosłym przez dzieci.

6. Projektujemy własny order i nadajemy mu nazwę.

 

Tydzień II

 

Tematy:

1. Lato, lato.

2. Przepis na lato.

3. Letnie piosenki.

4. Jak spędzać wolny czas?

5. Różne formy spędzania czasu wolnego.

6. Nasze zdrowie.

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W ŚWIETLICY

1. Mój przepis na lato - pisemna praca w grupach.

2. Przypominamy letnie i wakacyjne piosenki.

3. Poznajemy różnorodne formy spędzania czasu wolnego.

4. Próba zastanowienia się, refleksja: czy mam kondycję?, Czy codziennie ćwiczę? Czy jestem aktywny na lekcjach wf?

5. Sprawdzamy swoją sprawność fizyczną, zajęcia na boisku szkolnym.

6. Głośne odczytanie informacji na temat roli różnych organów w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka.

7. Odnajdywanie omawianych organów w swoim organizmie.

8. Swobodna rozmowa o tym, co jest niezbędne aby być zdrowym i sprawnym: sport, higiena osobista, zdrowe odżywianie.

 

Tydzień III

 

Tematy:

1. Gdzie na wakacje?

2. Warto zobaczyć...

3. Nasz poradnik.

4. Szybkie pakowanie na wakacje.

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W ŚWIETLICY

1. Praca z mapą Polski, przewodnikami turystycznymi – szukamy odpowiedniego miejsca na wakacje.

2. Poznajemy interesujące miejsca za granicą.

3. Praca z Internetem – wyszukujemy ciekawe zakątki świata.

4. Tworzenie z zebranych informacji Wakacyjny poradnik podróżnika.

 

Tydzień IV

 

Tematy:

1. Bezpieczeństwo na wakacjach.

2. Wakacyjne przestrogi.

3. Wakacyjny regulamin.

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W ŚWIETLICY

1. Swobodne wypowiedzi uczniów nt. „ Jak bezpiecznie podróżować"?

2. Zabawa dramowa – zgubiłem się!

3. Przypominamy numery alarmowe.

4. Układamy wakacyjny regulamin.

5. Wykonywanie plakatów tematycznych.

 

LIPIEC – SIERPIEŃ Zajęcia według wcześniej ustalonego programu.

 

WRZESIEŃ

Tydzień I i II

 

1. Powrót po wakacjach.

2. Prawa i obowiązki.

3. Jesteśmy grupą.

4. Kontrakt.

5. Dożynki gminne.

6. Słomiane ozdoby.

7. Występ.

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W ŚWIETLICY

1. Dzielenie się wrażeniami z wakacji – swobodne rozmowy.

2. Wakacyjne pamiątki.

3. Poznajemy prawa i obowiązki dzieci i młodzieży w świetlicy.

4. Zabawy integracyjne.

5. Tworzymy wspólny, w ciekawej formie, kontrakt naszej świetlicy, pod którym wszyscy się podpisują.

6. Przygotowania do udziału w gminnych dożynkach.

7. Wykonywanie ozdób ze słomy.

8. Wspólna praca na rzecz naszych wiosek, pomoc mieszkańcom w przygotowaniach do gminnego Święta Plonów.

9. Opracowanie pomysłu prezentacji Świetlicy w korowodzie dożynkowym.

 

Tydzień III

 

Tematy:

1. Moda i uroda.

2. Mali projektanci.

3. Dbamy o urodę.

4. Makijaż tak czy nie?

5. Fryzura i ubiór.

6. Jak do szkoły a jak na uroczystość?

7. „Nie szata zdobi człowieka"

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W ŚWIETLICY

1. Wyszukiwanie trendów mody i urody w różnych czasopismach.

2. Praca z Internetem – wyszukiwanie informacji.

3. Próby projektowania strojów na różne okazje.

4. Jak dbać o swoją urodę? – tworzenie plakatu.

5. Makijaż plusy i minusy – tworzenie pracy zbiorowej na dużych arkuszach.

6. Jak dobrze ubrać i uczesać się do szkoły? Tworzenie różnych propozycji – praca plastyczna z użyciem wycinków z katalogów z ubraniami i fryzurami.

7. Rozmowa na temat powiedzenia: „Nie szata zdobi człowieka"

 

Tydzień IV

 

Tematy:

1. Na zabawę też jest czas.

2. Dzień chłopca.

3. Witaminki, witaminki.

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W ŚWIETLICY

1. Gry i zabawy świetlicowe.

2. Wykonywanie prezentów na „Dzień Chłopca".

3. Wykonanie modelu grzecznego i idealnego chłopca – praca plastyczna zbiorowa przy użyciu różnych technik plastycznych.

4. Poznajemy witaminy i ich zawartość w poszczególnych produktach.

5. Tworzenie plakatu o witaminach i ich wpływie na organizm ludzki – praca zbiorowa.

 

PAŹDZIERNIK

 

Tydzień I

 

Tematy:

1. Jesień.

2. Liście lecą z drzew.

3. Nasz atlas.

4. Pani jesień.

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W ŚWIETLICY

1. Co dzieje się z przyrodą jesienią?

2. Tworzenie kompozycji jesiennych z kolorowych liści.

3. Robimy piękne bukiety z suszonych liści.

4. Wykonanie kompozycji „jesiennej postaci" – naklejanie liści na dużym kartonie,

5. Korzystanie ze środków audiowizualnych.

 

Tydzień II

 

Teamaty:

1. Książka moim przyjacielem.

2. Moje ulubione....

3. Wspólne czytanie

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W ŚWIETLICY

1. Jak zachęcić innych do czytania książek – pogadanka.

2.Moja ulubiona bajka, baśń, wiersz, dzieci prezentują swoje ulubione książki.

3.Czytanie wybranego w bibliotece opowiadania z podziałem na role.

Wykonanie ilustracji do czytanego opowiadania..

 

Tydzień III

 

Tematy:

1. Technika Decouper.

2. Robimy podstawki pod kubek.

3. Pomoc w nauce.

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W ŚWIETLICY

1. Co to jest za technika? Na czym polega?

2. Wykonujemy różnorodne podstawki techniką decouqer.

3. Pomoc w odrabianiu zadań domowych

 

Tydzień IV

 

Tematy:

1. Baśnie i bajki....

2. Głośne czytanie z podziałem na role poszczególnych bajek.

3. Wybieramy sami....

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W ŚWIETLICY

1. Poznajemy najpiękniejsze bajki i baśnie.

2. Czerwony Kapturek

3. Królewna Śnieżka

4. Kolejne bajki i baśnie czytane są według propozycji podanych przez dzieci i młodzież.

 

LISTOPAD

 

Tydzień I

 

Tematy:

1. Święto zmarłych.

2. Święto niepodległości.

3. Dzień nauczyciela

4. Wierszyki, trudniki

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W ŚWIETLICY

1. Wykonanie gazetki tematycznej.

2. Pogadanka na temat Święta niepodległości.

3. Prezenty i życzenia dla naszych nauczycieli.

4. Śmieszne wierszyki na dykcję.

5. Zabawy ze słowem i wierszem.

 

Tydzień II

 

Tematy:

1. Nasze zabawy w teatr.

2. To co już było....

3. Jesienne prace w ogrodzie.

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W ŚWIETLICY

1. Wyjaśnienie znaczenia słowa teatr.

2. Wspominamy nasze przedstawienia już zrealizowane i omawiamy je. Z czego jesteśmy zadowoleni, a co należałby poprawić?

3. Zabawa w teatr z wykorzystaniem dramy. Inscenizowanie fragmentów wybranych baśni.

4. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat prac wykonywanych jesienią w ogrodzie.

5. rozmowa na temat związków przyczynowo skutkowych między pracą ogrodnika, rolnika jesienią a plonami w następnym roku.

6. Jesienne skarby. Zorganizowanie jesiennej wystawki. Wspólna rozmowa na temat skarbów z sadu i ogrodu, parku.

7. Zabawy dramowe „odgadnij kim jestem".

8. Czytanie tekstu z podziałem na role.

9. Wiersze o tematyce jesiennej. Słuchanie czytanego przez nauczyciela wiersza „Pomidor" J. Brzechwy. Wspólne zabawy dramowe „odgadnij jakim jestem warzywem".

 

Tydzień III

 

Tematy:

1. Przygotowania

2. Andrzejki

3. Wróżby.

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W ŚWIETLICY

1. Przygotowujemy się do organizacji Andrzejek w świetlicy.

2. Opracowujemy scenariusz spotkania andrzejkowego

3. Poznajemy wróżby.

4. Bawimy się, wróżymy sobie i poznajemy swoją przyszłość.

 

Tydzień IV

 

Tematy:

1. Dzień św. Marcina.

2. Historia.

3. Rogale Świętomarcińskie.

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W ŚWIETLICY

1. Skąd przejęliśmy to święto?

2. Kim był Św. Marcin.

3. Wspólnie ze szkołą organizujemy wieczór Św. Marcina.

4. Przygotowanie Sali , Świetlicy, przedstawienia.

 

GRUDZIEŃ

 

Tydzień I

 

Tematy:

1. Dzień Św. Mikołaja.

2. Prezenty.

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W ŚWIETLICY

1. Otrzymujemy i dajemy prezenty.

2. Pisanie listu do Świętego Mikołaja z prośbą o prezenty.

3. Portret Świętego Mikołaja – praca plastyczna.

4. Nauka pakowania prezentu w ozdobny papier.

5. Układanie i rozwiązywanie zagadek tematycznych.

6. Dekoracja świetlicy na święta.

 

Tydzień II

 

Tematy:

1. Gminny Kiermasz Bożonarodzeniowy

2. Spotkanie Bożonarodzeniowe w Świetlicy.

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W ŚWIETLICY

1. Wykonywanie ozdób na kiermasz świąteczny w Gogolinie.

2. Wyjazd na kiermasz i zaprezentowanie swoich prac.

3. Organizacja spotkania świątecznego w świetlicy.

 

Tydzień III i IV

 

Tematy:

1. Przygotowujemy się do Świąt Bożego Narodzenia.

2. Tradycje wigilijne

3. Wigilijny stół.

4. Kartki z życzeniami.

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W ŚWIETLICY

1. Wykonywanie ozdób choinkowych, np. łańcuchy, serduszka.

2. Słuchanie opowiadania nauczyciela o symbolach Bożego Narodzenia.

3. Słuchanie, nauka i śpiewanie kolęd.

4. Tradycje Bożego Narodzenia.

5. Wspólna rozmowa nt. przygotowania potraw i elementów dekoracyjnych do nakrycia stołu.

6. Swobodne wypowiedzi nt. Przygotowań do Wigilii.

7. Wypowiedzi dzieci o tym, czego życzymy bliskim.

8. Wykonanie i wysyłanie kartek z życzeniami do wszystkich przyjaciół naszej świetlicy.

Opiekun świetlicy: Ewa Wiora

Zajęcia w GOK

Najbliższe wydarzenia

Polub nas na Facebooku!

BIP

 

bip m

 

 

 

 

epuap

Wyszukaj na stronie

Realizowane projekty

menu logo Visegrad Fund logo 182 logo mkidn kolor logo dom kultury plus euroregion pradziad
Początek strony