A- A A+
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook

Dożynki to piękne dziękczynienie za plony, które jest ukoronowaniem całorocznej, ciężkiej pracy rolników na wsi. Tegoroczne Gminne Podziękowanie za żniwo „Żniwniok 2018” odbyło się 9 września, na Placu Benedyktyńskim w Gogolinie

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą dziękczynną w kościele parafialnym pw. NSPJ w Gogolinie. Pełniący obowiązki Starostów Dożynkowych Beata Matuszek – Bomba i Piotr Bomba przekazali w darze symboliczny bochen chleba na ręce arcybiskupa Alfonsa Nossola, który przewodniczył tej uroczystej sumie. Poświęcone zostały także tegoroczne płody rolne, a także kilkaset dożynkowych chlebków, które po mszy trafiły w ręce mieszkańców oraz zaproszonych gości.

Korowód dożynkowy w tym roku był bardzo bogaty i różnorodny, prowadził on ulicami Wyzwolenia, Kościelną i Aleją Świętego Urbana. Tłum zgromadzonych osób mogło podziwiać przepiękne korony, ciekawe wozy korowodowe oraz prezentacje bogactwa lokalnych płodów rolnych oraz zespół mażoretek ArriVa z Gogolina.

Nie zabrakło też zabawnych scenek rodzajowych, a także konkursowych prac nawiązujących do tematyki pontyfikatu Jana Pawła II, a to wszystko przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Górażdże Cement SA.

00001
00001 00001
00002
00002 00002
00003
00003 00003
00004
00004 00004
00005
00005 00005
00006
00006 00006
00007
00007 00007
00008
00008 00008
00009
00009 00009
00010
00010 00010
00011
00011 00011
00012
00012 00012
00013
00013 00013
00014
00014 00014
00015
00015 00015
00016
00016 00016
00017
00017 00017
00018
00018 00018
00019
00019 00019
00020
00020 00020
00021
00021 00021
00022
00022 00022
00023
00023 00023
00024
00024 00024
00025
00025 00025
00026
00026 00026
00027
00027 00027
00028
00028 00028
00029
00029 00029
00030
00030 00030
00031
00031 00031
00032
00032 00032
00033
00033 00033
00034
00034 00034
00035
00035 00035
00036
00036 00036
00037
00037 00037
00038
00038 00038
00039
00039 00039
00040
00040 00040
00041
00041 00041
00042
00042 00042
00043
00043 00043
00044
00044 00044
00045
00045 00045
00046
00046 00046
00047
00047 00047
00048
00048 00048
00049
00049 00049
00050
00050 00050
00051
00051 00051
00052
00052 00052
00053
00053 00053
00054
00054 00054
00055
00055 00055
00056
00056 00056
00057
00057 00057
00058
00058 00058
00059
00059 00059
00060
00060 00060
00061
00061 00061
00062
00062 00062
00063
00063 00063
00064
00064 00064
00065
00065 00065
00066
00066 00066
00067
00067 00067
00068
00068 00068
00069
00069 00069
00070
00070 00070
00071
00071 00071
00072
00072 00072
00073
00073 00073
00074
00074 00074
00075
00075 00075
00076
00076 00076
00077
00077 00077
00078
00078 00078
00079
00079 00079
00080
00080 00080
00081
00081 00081
00082
00082 00082
00083
00083 00083
00084
00084 00084
00085
00085 00085
00086
00086 00086
00087
00087 00087
00088
00088 00088
00089
00089 00089
00090
00090 00090
00091
00091 00091
00092
00092 00092
00093
00093 00093
00094
00094 00094
00095
00095 00095
00096
00096 00096
00097
00097 00097
00098
00098 00098
00099
00099 00099
00100
00100 00100

Część oficjalną, która odbyła się na Placu Benedyktyńskim w Gogolinie otworzył gospodarz miasta i gminy Joachim Wojtala, który przekazał wyrazy uznania za ciężką pracę rolników, a także złożył podziękowania sołtysom i przewodniczącym zarządów dzielnic. Na ręce burmistrza bochen chleba – symbol pomyślności i dostatku złożyli tegoroczni Starostowie. W trakcie oficjalnej części uroczystości Burmistrzowi Zwierzyńca Janowi Skibie oraz Primatorowi Kysuckeho Noveho Mesta Janowi Hartel wręczone zostały Nagrody Honorowe Statuetki Karolinki. Pamiątkowe starodruki w podziękowaniu za dotychczasową współpracę otrzymał także Jiri Hamrozi – Starosta Jabłonkowa oraz Czesław Wanzel – Przewodniczący Rady Gminy w Łodygowicach, który reprezentował wójta Łodygowic Andrzeja Piterę. Obecny na uroczystości Radny Województwa Opolskiego Ryszard Donitza wręczył natomiast odznaki honorowe – Zasłużony dla Województwa Opolskiego Renacie Tomczyk, Iwonie Cimek oraz Krzysztofowi Reinertowi – osobom szczególnie zasłużonym w działalność i propagowanie idei Programu Odnowy Wsi.

W dalszej części na scenie zaprezentowali się artyści z terenu gminy Gogolin: Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Gogolina, dzieci z Publicznego Przedszkola nr 3 w Gogolinie, Zespół Mażoretki ArriVa z Gogolina, dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Gogolina, Zespół Folklorystyczny ECHO z Kamienia Śl., Ania Obrzud z Obrowca, Zespół Folklorystyczny Szwarne Dziołchy z Górażdży, a także Wędrująca Kapela. Gościem specjalnym był Zespół Frele. Wieczorem mieszkańcy oraz goście bawili się z zespołem Spectrum.

Tegorocznym dożynkom towarzyszyła kolejna impreza z cyklu „Gogolin od kuchni”. Tym razem w specjalnej strefie kulinarno – gastronomicznej ,,Nasze korzenie, nasze smaki” swoje produkty regionalne i ekologiczne prezentowały miasta partnerskie z Łodygowic, Zwierzyńca oraz Jabłonkowa, Agroturystyka „Stary Młyn” z Obrowca, Delicious HOME MADE Irena Jasińska,  gospodarstwo Państwa Gorzelik z Zakrzowa oraz Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż serce innym”. Za symboliczny datek, na stoisku Stowarzyszenia „Okaż serce innym” można było otrzymać bloczek i spróbować takich przysmaków jak swojskie sery, wędliny, wodzionka kwaśnica, bigos myśliwski, czy jabłonkowski kołacz.  Podczas imprezy udało się zebrać 2 920,28 zł na działalność statutową Stowarzyszenia. 

00001
00001 00001
00002
00002 00002
00003
00003 00003
00004
00004 00004
00005
00005 00005
00006
00006 00006
00007
00007 00007
00008
00008 00008
00009
00009 00009
00010
00010 00010
00011
00011 00011
00012
00012 00012
00013
00013 00013
00014
00014 00014
00015
00015 00015
00016
00016 00016
00017
00017 00017
00018
00018 00018
00019
00019 00019
00020
00020 00020
00021
00021 00021
00022
00022 00022
00023
00023 00023
00024
00024 00024
00025
00025 00025
00026
00026 00026
00027
00027 00027
00028
00028 00028
00029
00029 00029
00030
00030 00030
00031
00031 00031
00032
00032 00032
00033
00033 00033
00034
00034 00034
00035
00035 00035
00036
00036 00036
00037
00037 00037
00038
00038 00038
00039
00039 00039
00040
00040 00040
00041
00041 00041
00042
00042 00042
00043
00043 00043
00044
00044 00044
00045
00045 00045
00046
00046 00046
00047
00047 00047
00048
00048 00048
00049
00049 00049
00050
00050 00050
00051
00051 00051
00052
00052 00052
00053
00053 00053
00054
00054 00054
00055
00055 00055
00056
00056 00056
00057
00057 00057
00058
00058 00058
00059
00059 00059
00060
00060 00060
00061
00061 00061
00062
00062 00062
00063
00063 00063
00064
00064 00064
00065
00065 00065
00066
00066 00066
00067
00067 00067
00068
00068 00068

Wyniki konkursów:

„W hołdzie św. Janowi Pawłowi II w 40. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową”

Jury pod przewodnictwem Doroty Kłeczek przyznało I miejsce i nagrodę w postaci bonów o wartości 1 000 złotych  Dzielnicy Gogolin – Karłubiec za wykonany ręcznie ściegiem szydełkowym obraz św. Jana Pawła II osadzony na specjalnej konstrukcji ołtarzowej, pięknie przyozdobiony kwiatami oraz kompozycjami ziarnkowymi. II miejsce i bony o wartości 800 złotych otrzymał gogoliński Klub Seniora, natomiast III miejsce i 550 zł przyznano Świetlicy Młodzieżowej w Choruli. Wyróżniono także piękne prace sołectw: Dąbrówka i Obrowiec, Świetlicy Młodzieżowej w Malni oraz DSS „św. Barbara” w Kamionku. Pozostali uczestnicy otrzymali po 150 zł za udział w konkursie. Otrzymali je: sołectwa Chorula, Górażdże, Kamień Śląski, Odrowąż i Zakrzów, NP „Przedszkole w ogrodzie” w Kamionku, Oddział Przedszkolny Zamiejscowy w Górażdżach – Filia PP1 w Gogolinie, PSP nr 3 w Gogolinie, Stowarzyszeniowa PSP w Górażdżach, Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie, Klub Seniora w Obrowcu, Świetlica Środowiskowa w Gogolinie i Świetlice Młodzieżowe w Odrowążu, Strzebniowie i Zakrzowie.

 

00001
00001 00001
00002
00002 00002
00003
00003 00003
00004
00004 00004
00005
00005 00005
00006
00006 00006
00007
00007 00007
00008
00008 00008
00009
00009 00009
00010
00010 00010
00011
00011 00011
00012
00012 00012
00013
00013 00013
00014
00014 00014
00015
00015 00015
00016
00016 00016
00017
00017 00017
00018
00018 00018

Konkurs koron żniwnych

W kategorii koron ziarnkowych

I miejsce Odrowąż (600 zł)

II miejsce Kamień Śląski (500 zł)

W kategorii koron kłosowych

I miejsce Gogolin – Strzebniów (600 zł) i Kamionek (600 zł)

II miejsce Obrowiec (500 zł) i Dąbrówka  (500 zł)

W kategorii koron mieszanych

I miejsce Dzielnica – Karłubiec, sołectwo Zakrzów, sołectwo Górażdże (600 zł)

II miejsce sołectwo Malnia i sołectwo Chorula (500 zł)

00001
00001 00001
00002
00002 00002
00003
00003 00003
00004
00004 00004
00005
00005 00005
00006
00006 00006
00007
00007 00007
00008
00008 00008
00009
00009 00009
00010
00010 00010
00011
00011 00011
 

 

Konkurs na wozy korowodowe

I miejsce dzielnica Gogolin – Karłubiec, sołectwo Dąbrówka, sołectwo Odrowąż (250 zł)

II miejsce sołectwo Chorula, sołectwo Kamionek, sołectwo Malnia, sołectwo Zakrzów (200 zł)

III miejsce sołectwo Obrowiec, sołectwo Kamień Śląski, dzielnica Gogolin – Strzebniów, sołectwo Górażdże (150 zł)

 

Konkurs na wystawę płodów rolnych

I miejsce sołectwo Chorula, sołectwo Kamień Śląski, sołectwo Odrowąż, sołectwo Zakrzów, dzielnica Gogolin – Karłubiec, dzielnica Gogolin – Strzebniów, sołectwo Dąbrówka (nagrody po 200 zł)

II miejsce sołectwo Obrowiec, sołectwo Kamionek, sołectwo Malnia, sołectwo Górażdże (nagrody po 150 zł)

 

Za duży wkład pracy, za zorganizowanie dożynek nagrodę specjalną w wysokości 1500 zł przyznano Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Gogolinie.

 

Wakacje 2019

Zajęcia w GCK

BIP

 

bip m

 

 

 

 

epuap

Wyszukaj na stronie

Realizowane projekty

menu logo Visegrad Fund logo 182 logo mkidn kolor logo dom kultury plus euroregion pradziad
Początek strony