A- A A+
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook

Tegoroczne Gminne Święto Plonów odbyło się 8 września w sołectwie Kamień Śląski. Uroczystości dożynkowe rozpoczęła procesja z Sanktuarium Św. Jacka przez centrum wsi i wprowadzenie do kościoła pw. św. Jacka koron żniwnych z Kamienia Śląskiego i Kamionka.


Mszy świętej w intencji rolników przewodniczył ksiądz arcybiskup Alfons Nossol, uczestniczyli w niej również ksiądz Arnold Nowak, ksiądz prałat Hubert Sklorz oraz ksiądz prałat Albert Glaeser. Obecni byli przedstawiciele władz samorządowych gminy na czele z Burmistrzem Gogolina Joachimem Wojtalą i Przewodniczącym Rady Miejskiej w Gogolinie Piotrem Czokiem oraz liczni goście, w tym przedstawiciele miast partnerskich: Kysuckeho Noveho Mesta, Łodygowic i Jablunkova.


W godzinach popołudniowych pod Izbą Tradycji uformował się barwny korowód, który przemaszerował przez centrum miejscowości do przypałacowego parku, gdzie odbyły się oficjalne uroczystości. Korowód prowadziła Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Gogolina oraz Mażoretki ArriVa funkcjonujące przy Gminnym Ośrodku Kultury w Gogolinie. Tradycyjnie można było podziwiać pięknie przyozdobione przyczepy, wozy z humorystycznymi scenkami rodzajowymi, bogato zdobione – misternie wykonane korony oraz wieńce dożynkowe, czy płody rolne lokalnych rolników, ogrodników i działkowców. W przemarszu wzięli udział również przedstawiciele sołectw i dzielnic, gminnych jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych, stowarzyszeń i lokalnych grup działania, oraz uczestnicy konkursu „Rowerem w dożynkowym korowodzie”.

 

0001
0001 0001
0002
0002 0002
0003
0003 0003
0004
0004 0004
0005
0005 0005
0006
0006 0006
0007
0007 0007
0008
0008 0008
0009
0009 0009
0010
0010 0010
0011
0011 0011
0012
0012 0012
0013
0013 0013
0014
0014 0014
0015
0015 0015
0016
0016 0016
0017
0017 0017
0018
0018 0018
0019
0019 0019
0020
0020 0020
0021
0021 0021
0022
0022 0022
0023
0023 0023
0024
0024 0024
0025
0025 0025
0026
0026 0026
0027
0027 0027
0028
0028 0028
0029
0029 0029
0030
0030 0030
0031
0031 0031
0032
0032 0032
0033
0033 0033
0034
0034 0034
0035
0035 0035
0036
0036 0036
0037
0037 0037
0038
0038 0038
0039
0039 0039
0040
0040 0040
0041
0041 0041
0042
0042 0042
0043
0043 0043
0044
0044 0044
0045
0045 0045
0046
0046 0046
0047
0047 0047
0048
0048 0048
0049
0049 0049
0050
0050 0050
0051
0051 0051
0052
0052 0052
0053
0053 0053
0054
0054 0054
0055
0055 0055
0056
0056 0056
0057
0057 0057
0058
0058 0058
0059
0059 0059
0060
0060 0060
0061
0061 0061
0062
0062 0062
0063
0063 0063
0064
0064 0064
0065
0065 0065
0066
0066 0066
0067
0067 0067
0068
0068 0068
0069
0069 0069
0070
0070 0070
0071
0071 0071
0072
0072 0072
0073
0073 0073
0074
0074 0074
0075
0075 0075
0076
0076 0076
0077
0077 0077
0078
0078 0078
0079
0079 0079
0080
0080 0080
0081
0081 0081
0082
0082 0082
0083
0083 0083
0084
0084 0084
0085
0085 0085
0086
0086 0086
0087
0087 0087
0088
0088 0088
0089
0089 0089
0090
0090 0090
0091
0091 0091
0092
0092 0092
0093
0093 0093
0094
0094 0094
0095
0095 0095
0096
0096 0096
0097
0097 0097
0098
0098 0098
0099
0099 0099
0100
0100 0100
0101
0101 0101
0102
0102 0102
0103
0103 0103
0104
0104 0104
0105
0105 0105
0106
0106 0106
0107
0107 0107
0108
0108 0108
0109
0109 0109
0110
0110 0110
0111
0111 0111
0112
0112 0112
0113
0113 0113
0114
0114 0114
0115
0115 0115
0116
0116 0116
0117
0117 0117
0118
0118 0118
0119
0119 0119
0120
0120 0120
0121
0121 0121
0122
0122 0122
0123
0123 0123
0124
0124 0124
0125
0125 0125
0126
0126 0126
0127
0127 0127
0128
0128 0128
0129
0129 0129
0130
0130 0130
0131
0131 0131
0132
0132 0132
0133
0133 0133
0134
0134 0134
0135
0135 0135

Oficjalna część uroczystości odbyła się w parku przypałacowym w Kamieniu Śląskim. Dożynkowy bochen chleba przekazali na ręce Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali starostowie dożynkowi: Lidia Blaut i Waldemar Wloka. Okazałe i pięknie ozdobione chleby otrzymali również sołtysi oraz przewodniczący zarządów dzielnic, a symboliczny worek zboża: współpracujący z gminą Gogolin samorządowcy, przedstawiciele gminnych rad oraz włodarze miast i min partnerskich. Przy dźwiękach uroczystej pieśni „Boże z Twoich rąk żyjemy”, wykonanej przez Orkiestrę Dętą „Górażdże Cement” S.A., uroczyście rozpoczęto oficjalne obchody „Żniwnioka 2019”. Jak zawsze, uroczystościom towarzyszył ciekawy i bogaty program artystyczny. Gwiazdą wieczoru była słowacka grupa Balkansambel. Świętowanie dorocznego „Żniwnioka” zakończyła wieczorna zabawa taneczna z zespołem muzycznym DIAMANT.

 

 

0136
0136 0136
0137
0137 0137
0138
0138 0138
0139
0139 0139
0140
0140 0140
0141
0141 0141
0142
0142 0142
0143
0143 0143
0144
0144 0144
0145
0145 0145
0146
0146 0146
0147
0147 0147
0148
0148 0148
0149
0149 0149
0150
0150 0150
0151
0151 0151
0152
0152 0152
0153
0153 0153
0154
0154 0154
0155
0155 0155
0156
0156 0156
0157
0157 0157
0158
0158 0158
0159
0159 0159
0160
0160 0160
0161
0161 0161
0162
0162 0162
0163
0163 0163
0164
0164 0164
0165
0165 0165
0166
0166 0166
0167
0167 0167
0168
0168 0168
0169
0169 0169
0170
0170 0170
0171
0171 0171
0172
0172 0172
0173
0173 0173
0174
0174 0174
0175
0175 0175
0176
0176 0176
0177
0177 0177
0178
0178 0178
0179
0179 0179
0180
0180 0180
0181
0181 0181
0182
0182 0182
0183
0183 0183
0184
0184 0184
0185
0185 0185
0186
0186 0186
0187
0187 0187
0188
0188 0188
0189
0189 0189
0190
0190 0190
0191
0191 0191
0192
0192 0192
0193
0193 0193
0194
0194 0194
0195
0195 0195
0196
0196 0196
0197
0197 0197
0198
0198 0198
0199
0199 0199
0200
0200 0200
0201
0201 0201
0202
0202 0202
0203
0203 0203
0204
0204 0204
0205
0205 0205
0206
0206 0206
0207
0207 0207
0208
0208 0208
0209
0209 0209
0210
0210 0210
0211
0211 0211
0212
0212 0212
0213
0213 0213
0214
0214 0214
0215
0215 0215
0216
0216 0216
0217
0217 0217
0218
0218 0218
0219
0219 0219
0220
0220 0220
0221
0221 0221
0222
0222 0222
0223
0223 0223
0224
0224 0224

 

Wyniki konkursów dożynkowych – Gminne Dożynki 2019

  1. Konkurs „Koron żniwnych”

W kategorii koron ziarnkowych

I miejsce - Odrowąż (nagroda 600 zł)

W kategorii koron kłosowych

I miejsce - Kamionek, Kamień Śląski, Zakrzów i Gogolin – Strzebniów (nagrody po 600 zł)

II miejsce - Obrowiec (nagroda 400 zł)

Wyróżnienie - Dąbrówka  (nagroda 250 zł)

W kategorii koron kłosowo-ziarnkowych

I miejsce - Gogolin – Karłubiec, Górażdże, Malnia i Chorula (nagrody po 600 zł)

  1. Konkurs „Wozy korowodowe”

I miejsce - Zakrzów, Gogolin – Karłubiec i Kamionek (nagrody po 250 zł)

II miejsce - Kamień Śląski, Chorula i Dąbrówka (nagrody po 200 zł)

III miejsce – Obrowiec, Malnia, Gogolin – Strzebniów i Górażdże (nagrody po 150 zł)

  1. Konkurs „Wystawa płodów”

I miejsce - Chorula, Kamień Śląski, Gogolin – Karłubiec, Gogolin – Strzebniów i Dąbrówka (nagrody po 200 zł)

II miejsce - Obrowiec, Kamionek i Górażdże (nagrody po 150 zł)

III miejsce - Malnia i Zakrzów (nagrody po 100 zł)

Wyróżnienie dla Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku – nagroda 300 zł.

Za duży wkład pracy, za zorganizowanie dożynek nagrodę specjalną w wysokości 1500 zł przyznano Sołectwu Kamień Śląski.

  1. Konkurs „Rowerem w dożynkowym korowodzie”

I miejsce – Zakrzów (nagroda – „zielony bon” o wartości 1000 zł),

II miejsce –  ex aequo Klub Seniora w Gogolinie oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku (nagroda – „zielony bon” o wartości 800 zł),

III miejsce – dzielnica Gogolin – Karłubiec (nagroda – „zielony bon” o wartości 600 zł).

Wyróżnienia („zielony bon” o wartości 450 zł każdy) otrzymali natomiast: sołectwo Malnia, Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie, oddział przedszkolny w Górażdżach oraz Dom Spokojnej Starości „Święta Barbara” w Kamionku.

W ramach gogolińsko – jabłonkowskiego projektu transgranicznego „Euroregion ze smakiem”, w trakcie „Żniwnioka” czescy partnerzy zaprezentowali bogactwo swojej regionalnej kuchni. Licznie zgromadzenia goście mogli degustować m.in. wieprzowy gulasz z knedliczkami, polędwicę wołową z kopytkami oraz wołowskie ciasteczka z twarogiem.  Przygotowanych zostało tysiąc porcji, które rozeszły się w mgnieniu oka! Oczywiście, nie zabrakło też naszych śląskich specjałów, czyli świeżego chleba ze smalcem i kiszonymi ogórkiem, który czekał na każdym biesiadnym stole. Zakupić można było także świeży kołacz, a na dzieci tradycyjnie czekały stoiska z watą cukrową i innymi słodkimi przysmakami.

 

 

Organizatorami „Żniwnioka 2019” na terenie parku pałacowego był Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie i Urząd Miejski w Gogolinie, przy współpracy Zespołu Rekreacyjno – Sportowego w Gogolinie, Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin, Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie oraz Sołectw Gminy Gogolin.

Impreza odbyła się dzięki dofinansowaniu:

  • Fundacji Górażdże „Aktywni w Regionie”
  • Firmy GNIOTPOL Trailers Sp. z o.o.
  • Banku Spółdzielczego w Gogolinie

 

Zajęcia w GOK

Najbliższe wydarzenia

Polub nas na Facebooku!

BIP

 

bip m

 

 

 

 

epuap

Wyszukaj na stronie

Realizowane projekty

menu logo Visegrad Fund logo 182 logo mkidn kolor logo dom kultury plus euroregion pradziad
Początek strony