A- A A+
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook

Plan  pracy na rok 2012

 

STYCZEŃ

TEMAT

TREŚĆ

AKTYWNOŚĆ I DZIAŁALNOŚĆ

2011 to był rok…

Podsumowanie

ubiegłego roku. Pogadanka na temat tego jak ten rok

przebiegał w

świetlicy.           -

Wolne wnioski i propozycje, co można by zmienić. 

- Wspólna debata na określony temat. 

Moje postanowienie noworoczne. 

Krótkie wyjaśnienie terminu

„Postanowienie”. Rozmowa na temat

postanowień dzieci przychodzących na świetlicę. 

-                     Rozmowa na temat swoich ubiegłorocznych i tegorocznych postanowień.

 

-                     Wykonanie wspólnej pracy plastycznej na temat: „Nasze postanowienia noworoczne”.   Spotkanie noworoczne

przy herbatce i słodkościach ;)

My się zimy nie

Wspólna

Indywidualna

boimy!

 

 

Ferie w świetlicy.

(wg ustalonego

planu)

 

 

pogadanka na temat sposobu ubierania się w czasie zimy, oraz bezpieczeństwa na drodze i w czasie zabaw zimą. 

praca dowolną techniką na temat : Jestem bezpieczny/na w czasie zimy.

Babcia i

Dziadek najlepsi na świecie.

 

Moi dziadkowie i

nie tylko- pogadanka o obowiązku okazywania szacunku osobom starszym. 

Wspólne wykonanie drobnych upominków dla seniorów z okazji ich święta. 

 

Burza mózgów- tworzymy wierszyk (piosenkę) dla

Babci i Dziadka. 

 

 

 

LUTY

 

 

TEMAT

TREŚD

AKTYWNOŚD I DZIAŁALNOŚD

Czas Karnawału

Krótka historia dotycząca karnawału, jego pochodzenia, strojów.

 

Rozmowa na temat karnawału w

Rio. 

 

 

Rozpoczęcie konkursu na najpiękniejszą i najbarwniejszą maskę karnawałową. 

 

Wspólne przygotowanie

dekoracji na zabawę karnawałową. 

Walentynki-

Dzień

Zakochanych

Skąd przywędrowało do nas to święto?

 

Symbolika święta. 

Wykonanie upominków dla bliskich osób, sympatii.

 

Walentynkowy Wieczór

Filmowy. 

Pomagamy zwierzynie leśnej przetrwać

zimę!

Pogadanka na temat potrzeby pomocy zwierzętom

leśnym i

ptakom w okresie zimowym.

Przygotowanie pokarmu dla zwierzyny.

 

Wspólna wyprawa do pobliskiego lasu. 

Razem jest weselej!

Pogadanka na temat przyjaźni

Praca plastyczna: Mój

 

i cech dobrego przyjaciela. 

prawdziwy przyjaciel

 

 

MARZEC 

 

TEMAT

TREŚĆ

AKTYWNOŚĆ I DZIAŁALNOŚĆ

Dzień Kobiet

Pogadanka na temat obchodów dnia

kobiet, jego historii i symboliki.

Wspólne czytanie wierszy, aforyzmów i złotych myśli o tematyce Kobiety. 

 

Pomoc u nauce.

Jarmark tuż, tuż…!

Wykonanie ozdób wielkanocnych  na jarmark. 

Dekoracje wielkanocne.

Żegnaj Zimo!

Pogadanka oraz przygotowanie

planu (projektu) marzanny oraz gaiku. 

 

Rozmowa na temat bezpieczeństwa

w czasie palenia

Wspólne wykonanie marzanny oraz gaiku. 

Wspólne spalenie kukły przy wesołych śpiewach w obecności dorosłych. 

 

marzanny. 

 

W

poszukiwaniu pierwszych oznak Wiosny. 

Pogadanka na temat obecnej pory roku. 

Wspólny spacer mający na celu poszukiwanie pierwszych oznak wiosny. 

 

Wykonanie gazetki tematycznej. 

 

 

KWIECIEŃ

 

TEMAT

TREŚĆ

AKTYWNOŚĆ I DZIAŁALNOŚĆ

W zdrowym

ciele zdrowy duch! 

Pogadanka na temat czynności związanych z codzienną higieną.

Słuchanie opowiadania dotyczącego higieny. 

 

Słuchanie i nauka piosenki o tematyce mycia i higieny

Owocowo nam! 

Pogadanka na temat wpływu owoców na nasz organizm. 

 

Pozyskiwanie informacji na temat

Wspólne wykonanie sałatki owocowej. 

 

pochodzenia i wartości odżywczych poszczególnych owoców.   

 

Sport to zdrowie! Poznajemy różne ciekawe dyscypliny sportowe. 

Pogadanka na temat sportu, dyscyplin. Zapoznanie się z historia poszczególnych dyscyplin.

Wspólne gry i zabawy na świeżym powietrzu. 

Świetlicowy turniej piłki nożnej i siatkowej.

omówienie

zasad gry oraz  bezpieczeństwa 

Wspólna zabawa  na świeżym powietrzu.

 

 

 

 

 

MAJ  

Maj miesiącem sztuki. 

Wspólna pogadanka na temat teatru, jego korzeni.

Projekcja wcześniej wybranego i omówionego dramatu. Krótka refleksja po obejrzeniu. Własny

 

 

komentarz. 

Aktorem być ;)

 

Stworzenie własnej scenki rodzajowej na wcześniej ustalony temat

Próby, próby 

Kontynuacja pracy nad własnym przedstawieniem.

Próby oraz drobne poprawki  tekstu

Czas pomyśleć o rekwizytach. 

Wspólne stworzenie planu dotyczącego potrzebnych rekwizytów oraz dekoracji.

Tworzenie scenografii potrzebnej do dramy.

Przedstawienie czas zacząć.

Krótka pogadanka, ostatnie wskazówki przed wielkim wyjściem.

Wystawienie sztuki dzieciom oraz zaproszonym gościom.

 

 

CZERWIEC 

TEMAT

TREŚĆ

AKTYWNOŚĆ I DZIAŁALNOŚĆ

 

Dzień Dziecka w Świetlicy J

Uczczenie wraz z dziećmi ich święta. 

Wspólne gry i zabawy w rytm najnowszych przebojów. 

 

Witamy lato!

 

Wspólne ognisko wraz z

 

 

 

rodzicami z okazji przywitania lata;)

 

Gry i zabawy na świeżym powietrzu

Propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia.

Wspólne gry i zabawy na świeżym powietrzu ;)

 

Wakacje tuż tuż..

Pogadanka na temat planów na wakacje. 

Wykonanie wspólnie

gazetki. ;)

 

 

WAKACJE W ŚWIETLICY WEDŁUG USTALONEGO PLANU          

 

WRZESIEŃ 

TEMAT

TREŚĆ

AKTYWNOŚĆ I DZIAŁALNOŚĆ

 

Ale w szkole jest wesoło

Pogadanka na temat minionych wakacji.

Wykonanie gazetki tematycznej.

 

Korzystamy z ostatnich promieni słonecznych ;)

 

Wspólne gry i zabawy na placu.

 

Wolontariat?

Co to takiego?? 

Wspólna rozmowa na temat tego na czym polega wolontariat.

Pomoc innym, słabszym w nauce.

 

Nadeszła

Rozmowa na

Wspólne

 

jesień!

temat jesieni. Co się dzieje z przyrodą w tym czasie.

wykonanie dekoracji o tematyce jesieni.

Wykonanie gazetki tematycznej. 

 

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK 

TEMAT

TREŚĆ

AKTYWNOŚĆ I DZIAŁALNOŚĆ

 

Zagrożenia współczesnego świata

Rozmowa o tematyce zawarte w temacie.

Wspólna rozmowa i wykonanie plakatu dowolną techniką o zagrożeniach czyhających na człowieka.

 

Choroby XXI wieku.

Rozmowa na temat chorób cywilizacyjnych ( takich jak AIDS, anoreksja, bulimia itp. ),  ich przyczynach i skutkach.

Projekcja filmu dokumentalnego. 

 

 

Narkotyki- na co mi to? 

Rozmowa na temat szkodliwości środków psychodelicznych.

Możliwość  przygotowania projektu o tematyce antynarkotykowej

 

Halloween 

Rozmowa na temat tego, skąd

Wykonanie strojów oraz

 

 

wywodzi się to święto, na czym ono polega, jakie są z tym dniem związane zwyczaje. 

dekoracji oraz przygotowanie muzyki na imprezę w kameralnym gronie.

 

 

LISTOPAD

 

TEMAT

TREŚD

AKTYWNOŚD I DZIAŁALNOŚD

Spieszmy się kochać ludzi…

Rozmowa na temat zmarłych bliskich oraz znanych osób które umarły. 

Uczczenie pamięci znanych i zasłużonych osób poprzez

wykonanie gazetki tematycznej. 

„Jeszcze Polska nie zginęła..”

Pogadanka na temat Święta Niepodległości

Projekcja filmu dokumentalnego o tematyce historycznej

Dzień Świętego Marcina w świetlicy.

Krótka historia o świętym Marcinie

Projekcja filmu.

Wykonanie lampionów na przemarsz wraz ze świętym

Marcinem. 

 

 

GRUDZIEŃ

 

TEMAT

TREŚD

AKTYWNOŚD I DZIAŁALNOŚD

Nadeszła zima!

Rozmowa na temat zimy. Dyskusja na temat jak możemy w tym czasie pomóc zwierzynie. 

Wykonanie gazetki tematycznej.

Mikołaj!

Pogadanka o Świętym

Mikołaju. 

Spotkanie z Mikołajem.

Nadchodzą święta

Rozmowa dotycząca świąt, zwyczajów, tradycji.

 Wspólne przygotowanie spotkania opłatkowego przy najpiękniejszych kolędach. Przygotowanie dekoracji.

To był rok!

Podsumowanie kończącego się roku 2012.

Przygotowanie plakatu podsumowującego rok w świetlicy. 

 

Sprawozdanie roczne z działalności Świetlicy Młodzieżowej w Malni w 2015r.


Głównymi celami w 2015 roku było:


1.    integracja dzieci, organizacja czasu wolnego
2.    zaktywizowanie środowiska „Pokolenie 60+”
3.    integracja dzieci i osób „Pokolenia 60 +”, budowanie relacji międzypokoleniowych
4.    organizacja imprez okolicznościowych
5.    zainteresowanie uczestników pracą charytatywną
6.    pomoc w nauce
7.    zapoznanie dzieci z kulturą, sztuką oraz tradycjami naszego regionu
8.    wprowadzenie nowych technik prac manualnych
9.    zabawy i zajęcia sportowe
10.    dostęp do internetu, zajęcia komputerowe
11.     organizacja wypoczynku w czsie ferii i wakacji letnichGłówne imprezy i uroczystości w 2015 r.:


1.Od 15 stycznia świetlicy realizowane były zajęcia w ramach projektu: "Pokolenie plus - Klub aktywnych seniorów w Malni". W ramach tego projektu zaproponowano seniorom liczne, ciekawe i twórcze spotkania. Projekt skierowany jest do osób powyżej 60 - tego roku życia zamieszkałych w trzech sąsiadujących z Cementownią Górażdże wioskach tj. Malnia, Chorula i Górażdże. Pierwsze spotkanie odbyło się 15 stycznia. Na pierwszym spotkaniu uczestnicy poznali główne założenia i cele w/w projektu, zapoznani zostali z planem szczegółowym oraz uczestniczyli w pierwszych zajęciach artystycznych. Przy smacznym poczęstunku i aromatycznej kawie szybko upłynął czas. Każdy uczestnik wyszedł ze swoim dziełem, które stworzył podczas zajęć.

2. 19.01 – 30.01.br. Ferie zimowe pt „Zaczarowany świat baśni i bajki” były bardzo aktywne i radosne. Było kilka fantastycznych wyjazdów m. in. na bal przebierańców do GCK w Gogolinie, do kina HELIOS na przepiękną i śmieszną bajkę "Padington". Dni  spędzone na miejscu, były równie  atrakcyjne i przepełnione ciekawymi zajęciami. Na ile pozwalała pogoda, korzystano z boiska lepiąc zamki ze śniegu. Codziennie dzień zaczynał się piękną bajką lub baśnią, które czytała  pani Krysia z biblioteki Ważnym pkt. każdego dnia były wspólne posiłki. Głównym "daniem" było codziennie świeżo upieczone ciasto lub naleśniki.
 
3. 26.01.br. Wyjazd do Parku Wodnego w Rudzie Śląskiej.  Świetlica wspólnie z ks. Proboszczem zorganizowała wyjazd do parku wodnego. Uczestniczyło w nim 35 dzieci z Malni i nie tylko. Po takim wysiłku nieodzowny był Mc Donald.

4. 28.01.br. Dzień Babci i Dziadka. W trakcie zajęć świetlicowych dzieci wykonały ponad 100 szt. kwiatów z pianki artystycznej i patyków. Kwiaty te wraz z życzeniami wręczyły dzieci wszystkim dziadkom i babciom po Mszy Św. odprawianej w ich intencji.

5. 11.O2.br. Dzień Chorych. Z okazji tego szczególnego dnia przygotowano, jak co roku, na świetlicy niespodzianki dla seniorów i osób chorych naszej parafii. W tym roku były to styropianowe serduszka udekorowane cekinami. Serduszka te, w ilości ponad 100 szt., zostały rozdane podczas spotkania z chorymi w salce parafialnej.

6. Tłusty Czwartek 12.02.br. Tradycyjnie było w świetlicy słodko, tłusto i radośnie. Było dużo przygotowań i zapału do pracy, ale jak się pojawiły pierwsze pączki i oponki, to w miarę ich konsumpcji, ubywało chętnych do pracy a przybywało do jedzenia.  Z pomocą pospieszyły nasze kochane mamy. Nasmażyliśmy tyle oponek, że można by nakarmić nimi cały batalion wojska. Daliśmy jednak radę, każdy zabrał trochę słodkości do domu dla swoich najbliższych.

7. Walentynki 13.02.br. To był wyjątkowy dzień, poprzedzony wielogodzinnymi przygotowaniami. Zaproszonym na to szczególne przyjecie był każdy, kto do świetlicowej skrzynki walentynkowej zrobił kilka kartek z dobrymi życzeniami. Każdą otrzymaną "Walentynkę" trzeba było wykupić. Były więc popisy sportowe, akrobatyczne, muzyczne. Były wyznania miłosne, przeprosiny... i wiele, wiele innych. A przede wszystkim była dobra zabawa, dużo śmiechu i radości. Każdy uczestnik zabawy otrzymał na koniec słodką, piernikową "Walentynkę" z wypisanym swoim imieniem. Życzymy sobie i wszystkim aby te dobre "Walentynkowe" życzenia sprawdzały się w każdym naszym dniu.

8. Spotkanie z kosmetyczką 26.II.br. W słoneczny, wtorkowy poranek odbyło się  spotkanie z dyplomowaną kosmetyczką, panią Dominiką Młynarczyk. Pani Dominika uczyła nas jak domowymi sposobami zadbać o swoje dłonie i stopy. W trakcie spotkania każdy mógł dopytywać o nurtujące go pytania i problemy, zasięgnąć fachowych rad jak na wiosnę wyglądać pięknie i ciągle młodo. Na spotkanie zaproszone były wszystkie chętne panie.

9.W Dniu Kobiet tj. 7 marca spotkały się Panie w naszej świetlicy. Swoją obecnością zaszczyciło nas 55 pań - z czego bardzo się cieszymy. Organizatorem spotkania była Świetlica w Malni, Sołtys i Rada Sołecka naszej wsi.  Wiosenne kwiaty zrobiły  dzieci w ramach zajęć świetlicowych. Każda Pani wyszła z ślicznym bukiecikiem krokusów.

10.  Kurs Pierwszej Pomocy 12.03.br. W ramach projektu "Pokolenie+ - Klubu Aktywnych Seniorów w Malni" przeprowadzono w świetlicy kurs pierwszej pomocy. Przeprowadził go,  w bardzo interesujący sposób,  dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia pan Andrzej Mrowiec wraz ze swoimi pracownikami. Każdy z uczestników szkolenia otrzymał, w formie upominku, zestaw do udzielania pierwszej pomocy oraz tak ważne i cenne, koperty życia.
    
11. Konkurs kroszonkarski 27.03.br.W okresie przed Świętami Wielkanocnymi nie mogło się obejść na świetlicy bez  konkursu. Do tego wydarzenia dzieci przygotowywały się przez długi okres czasu, skrobiąc kroszonki, wykonując oklejanki...Do konkursu przystąpiło 15 dzieci. Konkurs trwał 3 godz. w czasie których każdy uczestnik musiał ozdobić swoje jajko. Gotowe prace oceniała komisja w składzie: Lucyna Mandalka i Zyta Junghardt - twórczynie ludowe z Malni, Krystyna Kubiczek - pani bibliotekarka, Barbara Herok - opiekunka świetlicy. Komisja zgodnie stwierdziła, iż wygranymi są wszystkie dzieci, które uczestniczyły w konkursie i chcą podtrzymywać dalej nasze piękne tradycje. Każde dziecko zostało nagrodzone. Pierwsze miejsca przyznano:
Julia Przybyła - grupa młodsza
Monika Wojciechowaska - grupa starsza
Teresa Radajewska - gimnazjum.
 
12. Wielkie sprzątanie! 28.03.br. Korzystając z dobrej pogody w sobotę, dzieci wraz z rodzicami, ruszyły do przedświątecznego sprzątania wokół  boiska i placu przed świetlicą. Stawiło się dużo dzieci od całkiem małych do tych dużo większych. Wykonano kawał dobrej roboty. Po skończonej pracy był oczywiście czas na wspólne "posiedzenie" przy kawie i nie tylko. Boisko wiejskie jest jeszcze piękniejsze.

13. Wyjazd Klubu Aktywnych Seniorów do Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu 21.04.br W ramach działającego przy naszej świetlicy Klubu Aktywnych Seniorów  odwiedziliśmy Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu. Mieliśmy okazję poznać twórczość Jerzego Beresia (1930 - 2012). Jego twórczość jest jednym z najorginalniejszych zjawisk w polskiej sztuce XX wieku. Był on uczniem Xawerego Dunikowskiego. Praktycznie przez całe artystyczne życie związany był z Grupą Krakowską. Należy zaznaczyć, że duża część naszej grupy była po raz pierwszy w galerii. Było to niezwykłe przeżycie jak niezwykła jest twórczość tego artysty.

14. Sprzątanie Ziemi 22.04.br. Nawiązując do  Dnia Ziemi razem  dzieci wraz z opiekunką zabrały się za sprzątanie placu przed szkołą i świetlicą. Miotły, grabie i łopaty poszły w ruch  - aż się kurzyło. Wszyscy solidnie pracowali, dlatego na efekty nie trzeba było długo czekać... plac został wysprzątany, aż miło popatrzeć. W nagrodę wszyscy dostali lody, ufundowane przez jedną z mam.

15. Dzień Matki i Dziecka 31.05.br. W niedzielne popołudnie  na boisku przy Świetlicy Młodzieżowej w Malnia zorganizowano dla wszystkich rodziców i dzieci spotkanie rodzinne z okazji minionego Dnia Matki i zbliżającego się Dnia Dziecka. Główną atrakcją dnia był "Rycerz Miron", który zabawiał dzieci różnorodnymi konkursami oraz rozgrywkami. Każdy z uczestników otrzymał drobną nagrodę za udział w zabawach. Dla wszystkich, zarówno i tych młodszych jak i tych starszych przewidziany był słodki poczęstunek. Dzieci z pomalowanymi twarzami  bawiły się wspólnie z rodzicami, a uwielbiany przez wszystkich Kaczor Donald, dzielił  słodkościami.  

16. Przygotowania do festynu wiejskiego. Dzieci w ramach zajęć świetlicowych czynnie uczestniczyły w przygotowaniach do wiejskiego festyny. Nie tylko prawie wszystkie były zaangażowane w program artystyczny ale również przygotowały ok. 300 szt. pudełek ze słodką niespodzianką dla przybyłych na festyn gości.

17. Wakacje Klubu Aktywnych Seniorów. Z końcem roku szkolnego, w naszej Świetlicy, zakończyła się III edycja spotkań Klubu Aktywnych Seniorów. W tej edycji skupialiśmy się głównie na pracach artystycznych z papieru, tekstylii itp.. Były również ćwiczenia umysłowe. Uczestnicy planowali budżet, program artystyczny oraz inne atrakcje masowych imprez kulturalnych. Powstały przy tej okazji ciekawe plakaty, pomysły... . W ciągu lipca spotkania klubu są zawieszone - mamy przecież wakacje! Każdy z uczestników podczas ostatniego przedwakacyjnego spotkania otrzymał książki (na wakacyjne, wolne chwile). Kolejna edycja już w sierpniu.

18. Wakacje na Świetlicy. Wakacyjna podróż po Polsce. W pierwszym tygodniu wakacji zawitaliśmy na Pomorzu. W tę piękną krainę wprowadziła nas pani Krysia, która przeczytała nam legendy związane z tą krainą geograficzną. Natomiast Monika (uczestniczka naszych wakacji), przygotowała prezentację pod tytułem "Szlak latarni morskich". Dzieci tak były zafascynowane latarniami, że w kolejnym dniu każdy wykonał swoją latarnię. Wyszły prawdziwe arcydzieła. Po takich zajęciach, to już tylko trzeba było jechać nad wodę. Zamiast nad morze, pojechaliśmy na nasz basen w Gogolinie - chociaż to nie morze, ale była woda, słońce i dużo dobrej zabawy.. . W kolejnych tygodniach poznawaliśmy pozostałe krainy geograficzne naszego kraju.
 

19. Wakacyjni goście w Malni! Dnia 31 lipca gościliśmy w Malni niezwykłych gości. W ramach programu "Z GOK-iem bliżej świata" przyjechały do naszej świetlicy wolontariuszki z organizacji AIESEC, której oddział mieści się na Politechnice Wrocławskiej. Były to: Kata z Meksyku, Cara Li z Chin oraz Raha z Iranu. W ramach projektu International Summer Semi-Camp wolontariuszki przeprowadziły zajęcia dla dzieci. Każda z dziewcząt w ciekawej prezentacji przedstawiła swój kraj, jego kulturę, język, najciekawsze miejsca. Dzieci w trakcie zajęć plastycznych z wolontariuszkami miały sposobność wykonać tradycyjne, dla ich krajów, prezenty noworoczne z życzeniami w języku chińskim. Wszyscy porozumiewaliśmy się w języku angielskim. Były do tego celu specjalnie zatrudnione przez GOK dwie panie tłumaczki. Była to dla nas nie tylko edukacja językowa ale przede wszystkim spotkanie z zupełnie inną kulturą, ludźmi, zwyczajami. Na pewno posłużyło to rozbudzeniu ciekawości poznawania świata przez dzieci. Z naszej strony staraliśmy się również pokazać trochę naszej kultury. Ugościliśmy wolontariuszki po Polsku, były ciasta upieczone specjalnie na tę okazję przez mamy, ulepione 150 szt. pierogów z jagodami i śmietaną, sałatki. Po sutym obiedzie, każdemu z chętnych dzieci, wolontariuszki malowały twarz w tradycyjne wzory i kolory. Na ile czas pozwolił, pokazaliśmy również naszą wioskę. Wszystko to udało się zrealizować dzięki życzliwości wielu osób, za którą serdecznie dziękujemy.

20.  3 – dniowa wycieczka do Wrocławia.W dniach 19 -21.VIII.br spora grupa naszych dzieci i rodziców spędziła ostatnie dni wakacji w przepięknym mieście, jakim jest Wrocław. W tej wyprawie towarzyszył nam oczywiście również Ks. Proboszcz. Podbój Wrocławia rozpoczęliśmy od Aqa Parku. W kolejnych dniach było ZOO, rejs statkiem po Odrze, spacer po Wrocławiu z przewodnikiem oraz wiele innych atrakcji. Niewątpliwie jedną z głównych były tańczące fontanny. Co wieczór oglądaliśmy fantastyczne spektakle, a co odważniejsi to korzystali również z kąpieli. Nocleg mieliśmy w nowo odrestaurowanym Domu Zakonnym Sióstr de Notre Dame na Ostrowie Tumskim, czyli w samym centrum miasta. Jak się niedawno okazało dom ten jest położony na ruinach Zamku Piastowskiego. Ważne było to wszystko co mogliśmy zobaczyć, tym bardziej, że tematem naszych tegorocznych wakacji była "Polska - piękny kraj". Chyba jednak jeszcze ważniejsze było nasze wspólne bycie razem, wspólne posiłki, wspólne przeżycia, codzienna Msza Święta. Do Mszy Świętej dzieci przygotowywały się codziennie bardzo starannie ćwicząc śpiew, przygotowując czytania, modlitwę wiernych. Niektórzy chłopcy mogli zasmakować również jak to jest być ministrantem. Wszystko to stworzyło niepowtarzalny klimat wycieczki i niezapomniane wrażenia. Już na dzień dzisiejszy wiemy, że za rok trzeba to powtórzyć. Dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy wsparli nasz wyjazd, Ks. Proboszczowi, rodzicom. Pragnę zaznaczyć, że dla większości dzieci był to jedyny dłuższy wyjazd w czasie wakacji.
     

21. Goście z Raciborza w Malni.W czwartek 27 sierpnia gościliśmy w naszej świetlicy dzieci i młodzież skupioną przy Świetlicy "Domowisko" im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Raciborzu wraz z opiekunką Weroniką Musioł i Aleksandrą Byczyk. Goście, po nocy spędzonej na plebanii, cały dzień byli w naszej świetlicy. Wspólne zajęcia artystyczne, zabawy na boisku i prace w grupach, bardzo sprzyjały wspólnej integracji i wzajemnemu poznaniu. Była to również okazja do wspólnego świętowania zakończenia wakacji. W świętowaniu tym bardzo nam pomogły jak zwykle nasze mamy. Ugotowały dla wszystkich pyszny obiad, było i ciasto, słodycze i lody. Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom: rodzicom, Ks. Proboszczowi oraz pani Zimerman.

22. Podsumowanie wakacji.  Wszystko co dobre szybko się kończy. Tak i dobiegły końca tegoroczne wakacje. Na świetlicy przebiegały one pod hasłem "Polska - piękny kraj". W zajęciach brało udział 25 dzieci. Bardzo dużo działo się w tym czasie. Co tydzień dzieci poznawały nowe legendy związane z kolejną krainą geograficzną, którą uczestnicy mieli okazję bliżej poznać (dziękujemy w tym miejscu pani Krysi z biblioteki). Były prezentacje, krzyżówki i rebusy z nią związane. Oprócz tych ciekawostek było wiele wspólnej zabawy, wyjazdów i wycieczek. Byliśmy w kinie, co tydzień na basenie, na pielgrzymce na Górze Św. Anny a na sam koniec wakacji na trzydniowej wycieczce we Wrocławiu. Oprócz tego gościliśmy w naszej świetlicy ludzi z różnych zakątków kraju i świata. Były u nas wolontariuszki z Chin, Meksyku i Iranu. Gościliśmy zaprzyjaźnioną świetlicę z Raciborza i wiele ciekawych ludzi z naszego środowiska. Czas spędzony w naszej świetlicy i na boisku był równie atrakcyjny. W trakcie upałów były kurtyny wodne, wojny na balony wodne... .Hitem były budowane z koców i czego się da, bazy i domki na placu zabaw. Zajęcia trwały codziennie od godz. 10.00 do 18.00. W trakcie zajęć uczestnicy mieli dwa posiłki: drugie śniadanie i podwieczorek, które w miarę możliwości przygotowywaliśmy sami, nie wyłączając najmłodszych. Nie da się wszystkiego opisać - to trzeba przeżyć razem z nami. Przez całe wakacje dzieci zbierały punkty, za dobre zachowanie, pięknie wykonane prace, pomoc innym itp.. Podczas podsumowania zostały wręczone nagrody. Rywalizacja przebiegała w trzech grupach;
•    grupa najmłodsza kl. I - III (11 osób)
•    grupa średnia kl. IV - VI (7 osób)
•    grupa starsza gimnazjum (7 osób)
Najwięcej punktów w gr. najmłodszej zdobył Szymon Panusz, w grupie średniej Iza Guth a w grupie najstarszej Tereska Radajewska i Angelika Guth. Zwycięzcami byli jednak wszyscy uczestnicy, gdyż razem spędziliśmy niezapomniane chwile. Każdy otrzymał upominki. które zostały wręczone podczas podsumowania. Na spotkanie to zaprosiliśmy nasze kochane mamy oraz sponsorów i przyjaciół naszej świetlicy. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się, aby te wakacje były pełne uśmiechu i szczęścia dzieci.

23.  Rozpoczęcie roku szkolnego. Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy we wspaniałych nastrojach i z piosenką na ustach. Jako, że szkoda nam się rozstawać z wakacjami, postanowiliśmy jeszcze w tym nastroju spędzić pierwszy dzień nowego roku szkolnego. Wraz z rodzicami urządziliśmy sobie grilla i wspominali wakacyjne przygody. Towarzyszyły nam oczywiście gitary i wakacyjne piosenki, które razem z rodzicami próbowaliśmy śpiewać. W tym nastroju szybko upłynęło popołudnie i wieczór, i niestety trzeba było pakować tornistry na następny dzień.
     
24.Występy w Otmęcie. W ubiegłą niedzielę (13 września) przedstawialiśmy teatrzyk w sąsiedniej parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Otmęcie. Przedstawialiśmy tam sztukę pt. "Czerwony Kapturek szuka księcia". Przedstawienie przygotowujemy na nasz "Piknik Rodzinny", który odbędzie się w czasie Dożynek parafialnych tj. 27 września. Intensywne przygotowania trwały już od dłuższego czasu. Po zaproszeniu nas przez Ks. Proboszcza Wojnarowskiego postanowiliśmy przyśpieszyć przygotowania i wystawić naszą sztukę już wcześniej. Mamy nadzieję, że się podobało :-).

25. Dzień Chłopaka. W naszej świetlicy chłopaków nie brakuje, dlatego ich dzień obchodziliśmy w dużym gronie. Dziewczyny przygotowały stanowiska z niespodziankami balonowymi. Można było nauczyć się robić szablę, miecz, kwiatek i różne zwierzątka. Największą popularnością wśród chłopaków cieszyły się oczywiście miecze i szable. Przy miłej zabawie i słodkim poczęstunku szybko upłynęło popołudnie. Spotkanie było również okazją do wręczenia podziękowań dziewczynom, które bardzo aktywnie uczestniczyły w przygotowaniach korony żniwnej.

26.Jesienne warsztaty. Jesień zawitała na dobre do naszej świetlicy. W ruch poszły dynie, kasztany, żołędzie i wiele innych darów jakie z sobą przynosi ta pora roku. Wszystko to można wykorzystać do zrobienia przepięknych jesiennych stroików. Każdy miał swój pomysł. Każdą podstawkę pod stroik najpierw trzeba było obszyć odpowiednią tkaniną, więc w ruch poszły igły i nitki - było trochę pokłutych palców :-). Potem, klejem na gorąco, przykleić ozdoby, ułożyć wstążkę - i już gotowe!

27. Gminne i Parafialne Dożynki 2015. Jak co roku aktywnie i licznie uczestniczyliśmy w przygotowaniach do Gminnych i Parafialnych Uroczystości Święta Plonów. Od kilku tygodni dziewczyny pomagały w robieniu korony żniwnej. Na świetlicy zrobiliśmy ok. 200 szt. kwiatów i ozdób dożynkowych które przyozdobiły naszą koronę oraz wozy korowodowe. Wykonaliśmy również makietę z ziarenek – widok naszego kościoła.

28. Piknik Rodzinny przy Kościele. Przy tak ważnej uroczystości dla naszej parafii nie mogło zabraknąć udziału świetlicy w Malni przygotowaliśmy piękny i zarazem wesoły program artystyczny na tę uroczystość. Dzieci bardzo dobrze się zaprezentowały. Otrzymały gromkie brawa a bisom nie było końca.


29. Odwiedziny w DSS św. Barbara w Kamionku. W niedzielę (22.XI) odwiedziliśmy mieszkańców DSS w Kamionku z okazji ich święta tj. Dnia Seniora. Dzieci w prezencie dla seniorów Kamionka zaprezentowały program artystyczny w którym było miejsce na piosenkę, taniec i sztukę teatralną pt. "Czerwony Kapturek szuka księcia". Mamy nadzieję, ze tym skromnym podarunkiem sprawiliśmy trochę radości wszystkim seniorom.

30.Wieczór andrzejkowy. W dniu św. Andrzeja tj. 30 listopada nie mogło zabraknąć w naszej świetlicy tzw. andrzejek. Spotkanie zorganizowaliśmy od godz. 18.00. Był to wieczór pełen magii, tradycji andrzejkowych i tajemniczości. Głównym celem naszego spotkania było przybliżenie dzieciom tradycji ludowych związanych z tym szczególnym wieczorem oraz oczywiście dobra zabawa. W wieczorku uczestniczyło 25 dzieci. Każdy miał okazję poznać stoiska andrzejkowe z wróżbami, zagadkami i magicznymi babeczkami, które przygotowały nasze wolontariuszki: Tereska, Monika, Andzia i Dominika. Był czas również na piosenki, wspólne zabawy i słodki poczęstunek. Wszyscy bawiliśmy się doskonale. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał kalendarz adwentowy.

31. Świetlicowa pracownia mikołajkowa. Św. Mikołaj zawitał również do nas! W tym szczególnym dniu każdy mógł się wykazać w tym co najbardziej lubi i potrafi. Było pieczenie pierników, było malowanie świątecznych laurek i pobijanie rekordów świetlicowych. Można było zrobić przepiękną kartkę. Zabawa była doskonała, zwłaszcza, że były za wszystko nagrody, dużo słodkości i uśmiechów na twarzach dzieci.

32.Spotkanie opłatkowe. W dniu 16 grudnia br. Odbyło się w naszej świetlicy coroczne spotkanie opłatkowe. Gościliśmy w tym dniu ok. 50 osób. Byli to  nasi przyjaciele, m. in.: Ks. Proboszcza Hubert Sklorz, Dyrektor GOK pani Iwona Cimek, przewodnicząca Caritas pani Irena Simon, bibliotekarka pani Krysia Kubiczek oraz oczywiście dzieci wraz z rodzicami. Ten niezwykły wieczór rozpoczęły dzieci ze swoim programem artystycznym, po którym wręczyły wszystkim gościom i rodzicom stroiki bożonarodzeniowe, wykonane w trakcie zajęć świetlicowych. Następnie Ks. Proboszcz poświęcił opłatki i nadszedł czas składania sobie życzeń. Kolejnym punktem programu było rozstrzygnięcie Punktacji Jesiennej i konkursów bożonarodzeniowych. Wszystkie dzieci zostały obficie i wielokrotnie nagrodzone. Sponsorem nagród był GOK Gogolin (nasze środki świetlicowe), Ks. Proboszcz, Caritas i indywidualni ofiarodawcy. Poczęstunek przygotowały mamy – była to prawdziwa uczta. Wszystkim za wszystko serdecznie dziękujemy. Życzymy w Nowym Roku samych pomyślnych i szczęśliwych dni.

33. Przedstawienie Adwentowe.
W ramach zajęć świetlicowych przygotowaliśmy z dziećmi przepiękne i bardzo aktualne "Przedstawienie Adwentowe". Zaprezentowaliśmy je 17.XII br. w trakcie Wigilii w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie dla podopiecznych OPS-u oraz w dniu 20.XII na spotkaniu opłatkowym dla seniorów  wsi Malnia. Próby i przygotowania trwały już od listopada. Wszyscy aktorzy bardzo solidnie się przygotowali. Solistką w przedstawieniu była Aurelia Spallek. Całe przedstawienie bardzo podobało się tak w Gogolinie jak i w Malni. Dzieci nie tylko wystąpiły w Malni z przedstawieniem ale również przygotowały dla naszych seniorów przepiękne aniołki, które wręczyły wszystkim gościom wraz z najlepszymi życzeniami świątecznymi.
 
Wszystko to można było zorganizować dzięki pomocy i zaangażowaniu wielu życzliwych nam osób na czele z panem burmistrzem Joachimem Wojtalą, naszą panią dyrektor Iwoną Cimek, pracownikami biura oraz przedstawicielami  władzy i mieszkańcami wsi Malnia z ks. Proboszczem i panią sołtys na czele. Podziękowania kierujemy również do pani Urszuli Proszowskiej prezesa Fundacji „Górażdże – Aktywni w Regionie” za zrozumienie i zaufanie jakim nas obdarza oraz wyjątkowe serce i empatię względem dzieci i osób starszych. Szczególne podziękowania kieruję również do wszystkich rodziców za ich zaangażowanie, życzliwość i zaufanie jakim nas obdarzają. Bardzo za wszystko dziękujemy!

 

Barbara Herok opiekunka Świetlicy Młodzieżowej w Malni

 

Sprawozdanie z działalności Świetlicy Młodzieżowej w Malni w roku 2013

 

 

Głównymi celami w 2013 roku było:

1.     integracja dzieci, organizacja czasu wolnego

2.     zainteresowanie dzieci pracą charytatywną

3.     pomoc w nauce

4.     zapoznanie dzieci z kulturą, sztuką oraz tradycjami naszego regionu

5.     wprowadzenie nowych technik prac manualnych

6.     zabawy i zajęcia sportowe

7.     dostęp do Internetu

 

Dzieci uczęszczające do naszej placówki przez cały rok miały wiele bardzo urozmaiconych zajęć. Realizację wszystkich naszych celów umożliwiały: fachowość kadry pracującej w GOK Gogolin, ścisła współpraca z środowiskiem lokalnym, stały dostęp do internetu oraz duże zaangażowanie dzieci i rodziców. Duża oferta zajęć kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, plastycznych, muzycznych oraz kulinarnych czynią zajęcia bardzo atrakcyjnymi i urozmaiconymi. Dużo zajęć poświęconych było kultywowaniu tradycji naszego regionu oraz zapoznaniu dzieci  z naszymi tradycjami, sztuką i kulturą naszego regionu. Świetlica nasza ściśle współpracowała przez cały rok z sołtysem, radą sołecką, Szkołą Podstawową  w Malni, Parafialnym Zespołem Caritas oraz całym środowiskiem lokalnym. 

 

Główne imprezy w 2012 roku:

1.      Ferie zimowe 28.01 – 05.02.2013 – ferie zimowe przebiegały pod hasłem

„Mały Artysta”. W każdy dzień ferii zorganizowane były różne zajęcia odpowiednio punktowane. Suma punktów zebrana na koniec ferii pozwoliła wyłonić „Mistrza talentów” Zaczęliśmy od papieroplastyki poprzez cuda z masy solnej, malowanie farbami akrylowymi na dużych formach, szkice węglem i wiele innych zajęć.  Hitem tegorocznych ferii był ogromny motyl wykonany z kuleczek bibuły. Jego wykonanie wymagało wiele cierpliwości  i pracy wszystkich uczestników zajęć. Podsumowaniem ferii był wybór Mistera talentów, wręczenie nagród oraz wspólne biesiadowanie.

2.      Dzień Babci i Dziadka 21-22.01.2013–  z tej okazji każdy mógł przygotować słodki prezent, dla swoich Babć i Dziadków, w postaci pięknie ozdobionego ciasteczkowego serca.  

3.      Dzień chorych 11.02.2013 – w ramach współpracy z naszym zespołem Caritas, przygotowaliśmy na zajęciach z papieroplastyki, 50 kul papierowych, które wręczyliśmy naszym seniorom podczas przyjęcia z okazji Dnia Chorych.

4.      Walentynki 14.02.2013 – w naszej świetlicy obchodziliśmy walentynki na słodko. Każdy otrzymał wyjątkową laurkę z piernika. Było znowu trochę świątecznie i bardzo słodko.

5.      Warsztaty kroszonkarskie dla dzieci i dorosłych 03.2013 –  w okresie przedświątecznym w naszej świetlicy odbywały się tygodniowe warsztaty kroszonkarskie. Skierowane było do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Pomysł okazał się bardzo trafiony, było wielu chętnych.  Każdy z uczestników mógł się zapoznać z technikami zdobienia jaj wielkanocnych, sam barwić jaja  i   ozdobić jajo metodą rytowniczą. Każdy z uczestników otrzymał komplet  materiałów warsztatowych niezbędnych do dalszej pracy. Specjalne warsztaty  zorganizowane były dla uczniów naszej szkoły oraz dla oddziału przedszkolnego.

6.      Warsztaty kroszonkarskie dla PSP w Malni 07.03.2013 –specjalne warsztaty dla dzieci naszej szkoły podstawowej. Dzieci miały możliwość poznać tradycje naszego regionu związane z okresem wielkanocnym oraz popróbować swoich możliwości w zdobieniu kruszonek. W warsztatach brało udział ok. 70 dzieci.

7.      Jarmark Wielkanocny i Gminny konkurs kroszonkarski 17.03.2013 – ciężko i długo wszyscy pracowaliśmy aby ciekawie przygotować nasze stoisko wielkanocne oraz „Ozdobę wielkanocną”. Dużym zainteresowaniem na naszym stoisku cieszyły się stroiki, kroszonki oraz babeczki w formie zajączków i kurczaków. W konkursie na najpiękniejszą kroszonkę w Gminie Gogolin brało udział wiele dzieci z naszej świetlicy.

8.      Warsztaty zdobienia jaj wielkanocnych dla oddziału przedszkolnego  w Malni 21.03.2013 – nasze przedszkolaczki miały możliwość poznać, podczas warsztatów, jedną z tradycyjnych metod zdobienia jaj wielkanocnych a mianowicie metodę wytrawiania octem wzorów na pomalowanym jajku. Poszło im wspaniale. W warsztatach brało udział ok. 40 dzieci.

9.      Wiejski Konkurs Zdobienia Jaj Wielkanocnych i „Zajączek” 27.03.2013 – był to konkurs przeznaczony dla wszystkich dzieci i młodzieży z Malni. Był on ukoronowaniem wielodniowej pracy warsztatowej dzieci w świetlicy nad doskonaleniem różnych technik zdobienia jaj. W konkursie brało udział 15 dzieci. Konkurs przeprowadzony był w kategoriach dzieci młodszych  i starszych. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody, które przyniósł tradycyjny zajączek. Był jak zwykle dla wszystkich poczęstunek i miła oraz twórcza atmosfera.

10.  „Majówka na wesoło” 02.05.2013 –wykorzystaliśmy długi weekend majowy na gry i zabawy na świeżym powietrzu. Wspólnie z Filią Biblioteczną w Malni przygotowaliśmy dla wszystkich chętnych dzień pełen atrakcji i niespodzianek. Były gry umysłowe i sportowe, coś dla ciała i dla ducha.

11.  Warsztaty „Anioły są wśród nas” 15.05.2013 – warsztaty te skierowane były dla dzieci i dorosłych. Z pustych butelek plastikowych robiliśmy anioły wykorzystując do tego również opaski gipsowe.

12.  Warsztaty na Dzień Matki „Papierowa wiklina” 20.05.2013 – każdy dla swojej mamy mógł wykonać samodzielnie koszyk z papierowej wikliny. Tę nową technikę poznały dzieci podczas warsztatów specjalnie z tej okazji przeprowadzonych w naszej świetlicy. W warsztatach brało udział 19 dzieci.

13.  Dzień Dziecka – tegoroczny Dzień Dziecka przeżywaliśmy w cieniu przygotowań do obchodów 40-lecia szkoły. Skromnie ale bardzo radośnie. Było coś dla ciała i dla ducha.

14.  40-lecie PSP w Malni 15.06.2013 –czynnie włączyliśmy się w przygotowania tego wielkiego święta w naszej społeczności. Wspólnie z mamami upiekliśmy 

i ozdobiliśmy na naszej świetlicy ok. 600 szt. okolicznościowych pierników dla gości w/w uroczystości.

15.  Wakacje  15.07 – 26.07.2013 – każdy tydzień wakacji przebiegał po innym hasłem:  

-                    I tydzień „Wakacje artysty” w tym tygodniu zajmowaliśmy się pracami plastycznymi, rzeźbą, papieroplastyką.

-                    II tydzień „Eko wakacje”w tym tygodniu odwiedziliśmy gospodarstwa rolne , piekarnię oraz szkółkę drzew w naszej wiosce. Zorganizowana była również wycieczka do Edukacyjnego Gospodarstwa Rolnego w Bąkowie.

-                    III tydzień „Przygoda ze sportem” w tym tygodniu dominowały zawody sportowe, podchody i wycieczki rowerowe.

-                    IV tydzień Tydzień z Panem Samochodzikiem” – wspólnie z Filią Biblioteczną w Malni odbyliśmy podróż w czasie odwiedzając niezwykłe miejsca i przeżywając niesamowite historie.

-                    V tydzień „Magia teatru” odkrywaliśmy niezwykłość teatru. Dzieci wykonywały kukiełki, odbywały się próby i przedstawienie. Aktorstwo bardzo przypadło dzieciom do gustu.

-                    VI tydzień „Od ziarenka do korony” – projektowaliśmy koronę żniwną, poznaliśmy zasady jej wykonania. Podczas zajęć w tym tygodniu dzieci wykonały ok. 200 szt. kwiatów z ziarenek różnego rodzaju, które posłużyły do dekoracji naszej korony wioskowej.

16.  Goście z Ukrainy w naszej Świetlicy 09.08.20143– wspólnie z sołtysem panem Andrzejem Kubiczkiem oraz ks. Proboszczem gościliśmy u nas grupę dzieci z Ukrainy z parafii św. Mikołaja z Mikołajowa.. Po zwiedzaniu kościoła i wspólnym obiedzie grupa gości uczestniczyła wspólnie z naszymi dziećmi w zajęciach świetlicowych. Każdy z gości wykonał sobie na pamiątkę papierową kulę (przy dużej pomocy naszych dzieci). Przy cieście , słodyczach i kawie szybko upłynął wspólny czas. Każdemu z naszych gości przygotowaliśmy prezent tj. trochę słodkości i artykuły szkolne. Całe spotkanie zakończyła wspólna kolacja.

17.  Żniwniok 2013 –czynnie uczestniczyliśmy w przygotowaniach tegorocznego żniwni oka. Efektem naszej pracy były przepiękne kwiaty i inne ozdoby wykonane z przeróżnych ziarenek i zbóż wykorzystane do ozdoby korony żniwnej naszej wioski.

18.  Warsztaty „Sztuka i kultura ludowa jesienią”  04.10.2013 – uczestnikami warsztatów była kl III PSP w Malni. Tematem zajęć zaś dożynki, żniwni ok, podziękowanie za żniwo. W pierwszej części zajęć dzieci poznały sposoby wykonywania korony żniwnej, dowiedziały się o ich rodzajach  i przeznaczeniu. Druga część zajęć miała charakter czysto kulinarny, polegała na przygotowaniu i smakowaniu ciasta „podożynkowego” W zajęciach uczestniczyło ok. 15 dzieci.  

19.  Warsztaty „Dary Jesieni” 07.10.2013 – w warsztatach z praktycznym wykorzystaniem darów natury uczestniczyły dzieci z kl I PSP w Malni (12 dzieci). Spod ich sprawnych rączek wyszły przepiękne jeże, kwiaty, drzewka  i inne stroiki jesienne.

20.  Dzień Nauczyciela  14.10.2013 – dzień szczególny dla każdego ucznia. Wspólnie z samorządem szkolnym naszej szkoły przygotowaliśmy dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły  (30 szt.) okolicznościowe kartki z wykorzystaniem darów jesieni. Kartki zostały wręczone podczas uroczystości z tej okazji.

21.  Spotkanie Emerytów 23.10.2013 – w tym dniu gościliśmy w naszej świetlicy

ok. 40 emerytów. Wspólnie z przewodniczącym panem Gaborem  uczestniczyliśmy w zorganizowaniu tego spotkania i przygotowaniu poczęstunku.  

22.  Spotkanie z Autorką 24.10.2013 – filia biblioteczna w Malni zorganizowała w naszej świetlicy spotkanie z panią Barbarą Kosmowską – popularną autorką literatury beletrystycznej dla dorosłych. W spotkaniu brało udział wielu mieszkańców naszej wioski i okolicy.

23.  Warsztaty dot. projektu „Z tradycją przez święta – Kiermasz Bożonarodzeniowy połączony z warsztatami świątecznymi” 15.11.2013 – ostatnie warsztaty dot. tego projektu odbyły się w naszej świetlicy. Dzieci wraz z mamami, pod opieką prowadzących, przygotowali ciasto, upiekli  i udekorowali świątecznie pierniczki. W warsztatach wzięło udział 30 osób.

24.  Warsztaty „Kartki wyszywane” 22.11.2013 – uczestniczkami warsztatów były mamy wraz ze swoimi pociechami. W trakcie zajęć uczestniczki poznały sposoby i wzory na własnoręczne wyszycie i przygotowanie kartki świątecznej. W warsztatach uczestniczyło28 osób.

25.  Mikołaj i jarmark w Gogolinie 7-8.12.2013– czynnie uczestniczyliśmy  w przygotowaniach do tego wydarzenia. Przez wiele dni przygotowywaliśmy w naszej świetlicy stroiki, wypieki, kartki… na nasze stoisko..

26.  Wieczór Wigilijny 19.12.2013 – bardzo nastrojowy i uroczysty wieczór wigilijny przeżyliśmy wraz z dziećmi w towarzystwie zaproszonych osób. Byli to: Ks. Proboszcz Hubert Sklorz, sołtys pan Andrzej Kubiczek,  rodzice i inne osoby związane z naszą świetlicą. Podczas uroczystości został rozwiązany konkurs punktacji bożonarodzeniowej. Każdy uczestnik, a było ich 18, otrzymał drobny upominek. Były tradycyjne potrawy, opłatek i wspólne kolędowanie. Każdy z zaproszonych gości oprócz podziękowań za współpracę otrzymał  prezent w postaci świątecznego piernik.

 

Wszystko to można było zorganizować dzięki pomocy i zaangażowaniu wielu życzliwych nam osób na czele z panem burmistrzem Joachimem Wojtalą, naszą panią dyrektor Iwoną Cimek, pracownikami biura oraz przedstawicielami  władzy i mieszkańcami wsi Malnia z ks. Proboszczem i panem sołtysem na czele. Szczególne podziękowania kieruję również do wszystkich rodziców za ich zaangażowanie, życzliwość i zaufanie jakim nas obdarzają. Bardzo za wszystko dziękujemy!

 

 

Opiekun Świetlicy  Barbara Herok

 

 

 

Plan pracy Świetlicy w Malni

2016r.

 

1.    Główne cele:

 

         Integracja dzieci, tworzenie grupy, budowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.

         Zainteresowanie dzieci pracą na rzecz innych, prace charytatywne na rzecz środowiska

         Zapoznanie dzieci  z kulturą, sztuką, i tradycjami naszego regionu.

-    Zdobycie przez dzieci nowych umiejętności plastycznych, artystycznych.

-    Stałe rozbudzanie „duszy artystycznej” w dzieciach.

-    Uwrażliwienie dzieci na potrzebę ochrony środowiska, segregowanie śmieci, wykorzystanie odpadów

-    Cykliczne warsztaty dla mam z dziećmi, integracja i zapoznanie ludności napływowej z lokalnymi zwyczajami.

-    Dalsze organizowanie i prowadzenie zajęć dla Klubu Aktywnych Seniorów

-    Integracja środowiska dzieci, rodzice, seniorzy – wspólne wyjazdy i spotkania integracyjne

 

          2.Plan pracy:

 

I.                   Przygotowanie i wspólne przeżywanie uroczystości wg kalendarza  imprez:

1. Dzień Babci i dziadka. Przygotowanie  prezentów dla swoich babć i dziadków. Czynny udział we Mszy św. w ich intencji, złożenie życzeń i wręczenie prezentów.

2. Ferie zimowe w Świetlicy wg planu szczegółowego.                                                             3.Dzień chorych. Przygotowanie drobnych upominków i programu artystycznego dla seniorów  naszej Parafii z okazji ich corocznego spotkania.

4.Walentynki. Konkurs na najpiękniejszą walentynkę. Spotkanie walentynkowe dla dzieci.

5.Konkurs „Śląskie beranie”. Wspólne przygotowanie tekstów, ćwiczenie prawidłowej wymowy i dykcji. Przygotowanie dzieci do udziału w gminnym konkursie.

4.Warsztaty kroszonkarskie. Zapoznanie dzieci, młodzież i osoby dorosłe z różnymi technikami zdobienia jaj wielkanocnych charakterystycznymi dla naszego regionu (rytownicza, batik, wytrawianie, oklejanie). Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach kroszonkarskich.

5.Konkursy kroszonkarskie: świetlica, gminny i wojewódzki konkurs kroszonkarski.

6.Jarmark wielkanocny w Gogolinie. Przygotowanie stroików, jaj, wypieków wielkanocnych itp. oraz ich prezentacja na jarmarku.

7.„Zajączek” na świetlicy. Przypomnienie wierzeń, zwyczajów związanych                         z Wielkim Tygodniem. Przygotowanie koszyczka dla „zajączka”, tradycyjne gry i zabawy wielkanocne.

8.Dzień Matki. Przygotowanie prezentów dla mam, krótkiego występu artystycznego. Spotkanie przy kawie dla mam.

9.Dzień dziecka. Dzień pełen niespodzianek z konkursami i nagrodami.

10.Wakacje na świetlicy wg planu szczegółowego.

11.Dożynki Gminne i Parafialne. Praca ze słomą i ziarnem, współpraca z sołectwem w przygotowaniu korony  i korowodu dożynkowego.

12.Warsztaty Jesienne.

13.Wieczór Andrzejkowy, przygotowanie wróżb i zabaw związanych z „andrzejkami”.

14.Kiermasz „Mikołajkowy” w Gogolinie. Przygotowanie ozdób bożonarodzeniowych, pieczenie pierników oraz prezentacja wyrobów na kiermaszu.

15. Spotkanie z postacią św. Mikołaja na świetlicy.

16. Wieczór wigilijny. Tradycyjny stół, potrawy, kolędy. Wierzenia i legendy związane z okresem bożonarodzeniowym.

II.                 Czynne uczestnictwo w uroczystościach gminnych, sołeckich i lokalnych.

III.              Stała współpraca z sołtysem, radą sołecką, radnym oraz całym środowiskiem lokalnym.

IV.              Stała współpraca z Publiczną Szkołą Podstawową w Malni, Biblioteką, Parafialnym Zespołem Caritas, Mniejszością Niemiecką, Fundacją Górażdże – Aktywni w regionie.

V.                Cykliczne spotkania z ciekawymi ludźmi.

VI.              Współpraca z seniorami naszej wioski, gminy. Organizowanie i prowadzenie spotkań Klubu Aktywnych Seniorów, Klubu Rencistów i Emerytów.

VII.           Comiesięczne spotkania z rodzicami, integracja środowiska lokalnego.

 

 

                 

           

 

 

Plan pracy Świetlicy w Malni 2014r.

 

    1. Główne cele:

 

         Integracja dzieci, tworzenie grupy, budowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.

         Zainteresowanie dzieci pracą na rzecz innych, prace charytatywne na rzecz środowiska 

         Zapoznanie dzieci  z kulturą, sztuką, i tradycjami naszego regionu.

-            Zdobycie przez dzieci nowych umiejętności z zakresu papieroplastyki.

-            Stałe rozbudzanie „duszy artystycznej” w dzieciach.

-            Uwrażliwienie dzieci na potrzebę ochrony środowiska, segregowanie śmieci, wykorzystanie odpadów

-            Cykliczne warsztaty dla mam z dziećmi, integracja i zapoznanie ludności napływowej z lokalnymi zwyczajami.

 

2.Plan pracy:

   Przygotowanie i wspólne przeżywanie uroczystości wg kalendarza imprez:                               

1.Dzień Babci i dziadka. Przygotowanie kartek i drobnych prezentów dla swoich babć i dziadków. 

2.Dzień chorych. Przygotowanie drobnych upominków i programu artystycznego dla seniorów   naszej Parafii z okazji ich corocznego spotkania.

3.Walentynki. Konkurs na najpiękniejszą walentynkę. Spotkanie walentynkowe dla dzieci.

4.Ferie na Świetlicy wg planu szczegółowego.

5.Konkurs „Śląskie      beranie”.     Wspólne     przygotowanie     tekstów,     ćwiczenie prawidłowej wymowy i dykcji. Przygotowanie dzieci do udziału w gminnym konkursie. 4.Warsztaty kroszonkarskie. Zapoznanie dzieci, młodzież i osoby dorosłe z różnymi technikami zdobienia jaj wielkanocnych charakterystycznymi dla naszego regionu

(rytownicza, batik, wytrawianie, oklejanie). Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach kroszonkarskich.

5.Konkursy kroszonkarskie: świetlica, gminny i wojewódzki konkurs kroszonkarski.

6.Jarmark wielkanocny w Gogolinie. Przygotowanie stroików, jaj, wypieków wielkanocnych itp. oraz ich prezentacja na jarmarku.

7.„Zajączek” na świetlicy. Przypomnienie wierzeń, zwyczajów związanych z Wielkim Tygodniem. Przygotowanie koszyczka dla „zajączka”, tradycyjne gry i zabawy wielkanocne.

8.Dzień Matki. Przygotowanie prezentów dla mam, krótkiego występu artystycznego. Spotkanie przy kawie dla mam.

9.Dzień dziecka. Dzień pełen niespodzianek z konkursami i nagrodami. 

10.Wakacje na świetlicy wg planu szczegółowego.

11.Dożynki. Praca ze słomą i ziarnem, współpraca z sołectwem w przygotowaniu korony  i korowodu dożynkowego.

12.Wokół obrzędowości jesiennej. 

13.Wieczór   Andrzejkowy,   przygotowanie   wróżb    i    zabaw    związanych    z

„andrzejkami”.

14.Kiermasz „Mikołajkowy” w Gogolinie. Przygotowanie ozdób bożonarodzeniowych, pieczenie pierników oraz prezentacja wyrobów na kiermaszu.

15.  Spotkanie z postacią św. Mikołaja na świetlicy.

16.  Wieczór wigilijny. Tradycyjny stół, potrawy, kolędy. Wierzenia i legendy związane z okresem bożonarodzeniowym.

  •     Czynne uczestnictwo w uroczystościach gminnych, sołeckich i lokalnych.
  •     Stała współpraca z sołtysem, radą sołecką, radnym oraz całym środowiskiem lokalnym.
  •    Stała współpraca z Publiczną Szkołą Podstawową w Malni, Biblioteką, Parafialnym Zespołem Caritas, Mniejszością Niemiecką.
  •    Cykliczne spotkania z ciekawymi ludźmi.  

Plan pracy Świetlicy w Malni 2013r.

 

         1. Główne cele:

                     Integracja dzieci, tworzenie grupy, budowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.                 Zainteresowanie dzieci pracą na rzecz innych, prace charytatywne na rzecz środowiska lokalnego

                     Zapoznanie dzieci  z kulturą, sztuką, i tradycjami naszego regionu.

-                     Zdobycie przez dzieci nowych umiejętności z zakresu papieroplastyki, zapoznanie z mniej znanymi technikami zdobienia jaj wielkanocnych tj. batik, wytrawianie,

-                     Stałe rozbudzanie „duszy artystycznej” w dzieciach. -     Uwrażliwienie dzieci na potrzebę ochrony środowiska, segregowanie śmieci.

 

          2.Plan pracy: I. Przygotowanie i wspólne przeżywanie uroczystości wg kalendarza  imprez:                               

1.  Ferie na Świetlicy wg planu szczegółowego.

2.  Dzień Babci i dziadka. Przygotowanie prezentów dla swoich babć i dziadków. 

3.  Dzień chorych. Przygotowanie drobnych upominków i programu artystycznego dla seniorów naszej Parafii z okazji ich corocznego spotkania.

4.  Konkurs „Śląskie beranie”. Wspólne przygotowanie tekstów, ćwiczenie prawidłowej wymowy i dykcji. Przygotowanie dzieci do udziału w gminnym konkursie.

4.                  Warsztaty kroszonkarskie. Zapoznanie dzieci, młodzież i osoby dorosłe z różnymi technikami zdobienia jaj wielkanocnych charakterystycznymi dla naszego regionu (rytownicza, batik, wytrawianie, oklejanie). Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach kroszonkarskich.

5.                  Konkursy kroszonkarskie: świetlica, gminny i wojewódzki konkurs kroszonkarski. 6. Jarmark wielkanocny w Gogolinie. Przygotowanie stroików, jaj, wypieków wielkanocnych itp.

oraz ich prezentacja na jarmarku.

7.„Zajączek” na świetlicy. Przypomnienie wierzeń, zwyczajów związanych z Wielkim Tygodniem. Przygotowanie koszyczka dla „zajączka”, tradycyjne gry i zabawy wielkanocne.

8.  Dzień Matki. Przygotowanie prezentów dla mam, krótkiego występu artystycznego. Spotkanie przy kawie dla mam. 9. Dzień dziecka. Dzień pełen niespodzianek z konkursami i nagrodami.

10.  Wakacje na świetlicy wg planu szczegółowego.

11.  Dożynki. Praca ze słomą i ziarnem, współpraca z sołectwem w przygotowaniu korony  i korowodu dożynkowego.

12.  Przygotowanie „Jasełek po Śląsku”

13.  Wieczór Andrzejkowy, przygotowanie wróżb i zabaw związanych z „andrzejkami”.

14.  Kiermasz „Mikołajkowy” w Gogolinie. Przygotowanie ozdób bożonarodzeniowych, pieczenie pierników oraz prezentacja wyrobów na kiermaszu.

15.  Spotkanie z postacią św. Mikołaja na świetlicy.

16.  Wieczór wigilijny. Tradycyjny stół, potrawy, kolędy. Wierzenia i legendy związane z okresem bożonarodzeniowym.

II.                Czynne uczestnictwo w uroczystościach gminnych, sołeckich i lokalnych.

III.             Stała współpraca z sołtysem, radą sołecką, radnym oraz całym środowiskiem lokalnym.

IV.             Stała współpraca z Publiczną Szkołą Podstawową w Malni, Biblioteką, Parafialnym Caritas, Mniejszością Niemiecką.

V.                Cykliczne spotkania z ciekawymi ludźmi.

 

            

 

  

PLAN PRACY NA 2012

 

MIESIĄC

 

TEMAT

ZAJĘCIA

STYCZEŃ

Zajęcia według ustalonego planu (ferie)

LUTY

 

Hej na sanki koleżanki

 

Pani Zima mrozem trzyma

 

      Zmiany zachodzące w przyrodzie

      Uświadomienie dzieciom konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych

      Pamiętajcie o nas zimą - dokarmiamy ptaki. 

      Zabawy na śniegu

      Święto zakochanych - wykonywanie drobnych upominków, kartek walentynkowych

      Pogadanka na temat: Dlaczego młodzież kłamie? Zajęcia stałe

MARZEC

 

Kobietki małe i duże

 

Co przyniesie nam Wiosna

      W poszukiwaniu wiosny

      Konkurs na najładniejszą miniaturową Marzannę. 

      Pogadanka na temat pracy kobiet w różnych zawodach w

 

 

 

oparciu o ilustracje, obserwację otoczenia, artykuły prasowe 

      Sławne kobiety

      Pogadanka na temat: Rola kobiet w życiu. 

      Zajęcia stałe

KWIECIEŃ

 

Pani Wiosna radosna

 

Żyjmy zdrowo

      Wielkanocne świętowanie: - wielkanocny koszyczek, - symbole wielkanocne, - tradycje i zwyczaje świąteczne , - pisanki, kraszanki, jajka malowane

      Jak dbać o higienę własnego ciała?”.

      Rozwiązywanie krzyżówek  o tematyce

prozdrowotnej

      Swobodna rozmowa o tym, co jest niezbędne, aby być zdrowym i sprawnym: sport, higiena osobista, zdrowe odżywianie itp.

      Pogadanka na temat: Honor.

Godność.

Konflikty, winy, przeprosiny

      Zajęcia stałe

MAJ

 

Książka moim przyjacielem

 

Gazeta to nie tylko prasa lekka,łatwa i przyjemna.

 

 

Święto mojej Mamy

Prezentacja prasy dziecięcej i młodzieżowej.   Po co czytać? 

      Książka moim przyjacielem: - zakładka do książki, - ulubiony bohater literacki (konkurs plastyczny), - z wizyta w bibliotece, - Mój ulubiony bohater książkowy- prezentacje słowne i pozawerbalne, - konkurs

czytelniczy- wybieramy mola książkowego. 

      Święto mojej Mamy - wykonywanie laurek, upominków. 

      Pogadanka na temat: Umiejętność

komunikowania

się

      Zajęcia stałe

 

CZERWIEC

 

Dzieciom radość, dzieciom słońce

 

Hura! To już Lato

·     Dzieci z różnych kontynentów, w co się lubią bawić, - jak się mieszka tu i tam, - z dziećmi o Prawach Dziecka, Prawa Dziecka na wesoło, - wybór najsympatyczniej koleżanki i kolegi w świetlicy.

      Projektujemy własny order uśmiechu

      Pogadanka na temat: W co się bawić – zabawy dobre i złe. 

      Sposoby spędzania wolnego czasu.

 

      Zajęcia stałe

LIPIEC

Zajęcia według ustalonego planu

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

 

Plecak pełen wspomnień

 

Sposób na szóstkę

      Wdrażanie techniki samodzielnego i systematycznego uczenia się

      Jak sobie radzić ze stresem, unikanie i łagodzenie

konfliktów

      Pogadanka na temat: Kreowanie własnej postawy

      Zajęcia stałe

PAŹDZIERNIK

 

Pani Jesień liście niesie

 

Skarby jesieni

Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie: co nam daje las? (rozpoznawanie drzew i liści)

„Barwy jesieni”, „Jesienne bukiety”, „dary jesieni

      Pogadanka na temat: Młodzież o sobie i swoich

wychowawcach

      Zajęcia stałe

LISTOPAD

 

Pamiętamy o tych,

którzy odeszli…

 

Magiczny czas

 „Marcinki,Katarzynki i

Andrzejki”- wróżby i zwyczaje. Zabawa andrzejkowa w świetlicy. Czytanie opowiadań o wróżbach andrzejkowych

      Pogadanka na temat: Problemy dnia codziennego młodego człowieka

      Zajęcia stałe

 

GRUDZIEŃ

 

Witaj Święty

Mikołaju

 

Hej kolęda, kolęda

      Choinkowe marzenia

      Polskie tradycje i zwyczaje świąteczne

      Pogadanka na temat: Mikołaje są wśród nas..

      Zajęcia stałe

 

ZAJĘCIA STAŁE:

1.  Zajęcia relaksacyjne.

2.  Rebusomania – zagadki, rebusy,  krzyżówki, quizy.

3.Zajęcia plastyczno – techniczne.

4.  Zabawy integracyjne w grupach.

5.  Gry i zabawy świetlicowe.

6.  Gry i zabawy rozwijające sprawność fizyczną, a także myślenie, pamięć i koncentrację.

7.  Pomoc w nauce – odrabianie lekcji.

8.  Prace porządkowe i dekoracyjne.

9.Zajęcia komputerowe. 

 

Plan Ferii Zimowych 2015

w świetlicy młodzieżowej w Kamionku

19.01.2015r. – 30.01.2015r.

Godziny otwarcia świetlicy 13:15 – 17:15

 

Tydzień I od 19.01.15r. do 23.01.15r.   13:15 – 17:15

19.01.br. PONIEDZIAŁEK artystycznie, czyli malowanie farbami na dużych formatach,

20.01.br. WTOREK – gry i zabawy na śniegu

21.01.br. ŚRODA godzina 9:00 do 13:00 – wyjazd autokarem do Gminnego Centrum kultury w Gogolinie na bal karnawałowy z wodzirejem (o więcej informacji proszę pytać u opiekuna świetlicy),

22.01.br. CZWARTEK – z wizytą u naszych przyjaciół z DSSu w Kamionku z okazji Dnia Babci i Dziadka,

23.01.br. PIĄTEK – o drugim życiu zwyczajnej nakrętki, czyli twórczy recykling i to co można zrobić z pustej butelki po oranżadzie.

 

Tydzień II od 26.01.15r. do 30.01.15r.   13:15 – 17:15

26.01.br. PONIEDZIAŁEK – karaoke dla każdego,

27.01.br WTOREK – możliwość wyjazdu do kina na wybrany film lub bajkę, termin może ulec zmianie, o dokładne informacje proszę pytać u opiekuna świetlicy,

28.01.br ŚRODA – odtwarzamy szare komórki i rozwiązujemy rebusy, krzyżówki i zagadki,

29.01.br CZWARTEK – dokarmianie leśnych zwierząt,

30.01.br. PIĄTEK podsumowanie ferii, wspólny poczęstunek, gry i zabawy stolikowe.

 


 


Ø 26.01.br. PONIEDZIAŁEK – karaoke dla każdego,

Zajęcia w GOK

Najbliższe wydarzenia

Polub nas na Facebooku!

BIP

 

bip m

 

 

 

 

epuap

Wyszukaj na stronie

Realizowane projekty

menu logo Visegrad Fund logo 182 logo mkidn kolor logo dom kultury plus euroregion pradziad
Początek strony