A- A A+
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook

Protokół komisji konkursowej z dnia 6 września 2015 r.
Komisja konkursowa Święta Plonów „Gminne Dożynki – Chorula 2015” w składzie:

1. Edeltrauda Krupop Przewodnicząca Jury
2. Grażyna Czekała Członek
3. Marta Wiora Członek
4. Gizela Sapok Członek
5. Beata Dyla Członek
6. Jerzy Rej Sekretarz Jury


po dokonaniu wnikliwej oceny poszczególnych elementów zgłoszonych do konkursu przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

I. w kategorii „KORON ŻNIWNYCH”

 • korona ziarnkowa

I miejsce - Odrowąż i Kamień Śląski.
Nagrody po 500 zł.

 • korona mieszana

I miejsce - Chorula, Karłubiec, Zakrzów.
Nagrody po 500 zł.
II miejsce – Dąbrówka, Górażdże, Kamionek, Malnia, Obrowiec, Strzebniów.
Nagrody po 400 zł.
Wyróżnienia – korona – dzieło Emerytek ze Strzebniowa.
Nagroda 200 zł.

II. w kategorii „WOZY KOROWODOWE”

I miejsce – Chorula, Karłubiec.
Nagrody po 200 zł.
II miejsce - Kamień Śląski, Kamionek, Odrowąż, Zakrzów.
Nagrody po 150 zł.
III miejsce – Dąbrówka, Górażdże, Malnia, Obrowiec, Strzebniów.
Nagrody po 100 zł.

III. w kategorii „WYSTAWA PŁODÓW”

I miejsce – Chorula, Malnia, Zakrzów.
Nagrody po 200 zł.
II miejsce – Dąbrówka, Kamień Śląski, Karłubiec, Odrowąż, Strzebniów.
Nagrody po 150 zł.
III miejsce - Górażdże, Kamionek, Obrowiec.
Nagrody po 100 zł.

Wyróżnienia:
Nagrody dodatkowe:

 • Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie,
 • Publiczne Przedszkole nr 3 Gogolinie,
 • Publiczne Przedszkolne w Malni,
 • Zespół „Aksamitki” z Malni,
 • Świetlica Młodzieżowa w Choruli,
 • Dom Spokojnej Starości „Św. Barbara” z Kamionka
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Gogolinie,
 • Świetlica Młodzieżowa w Zakrzowie.

Nagrody po 150 zł.

IV. Pozostałe uwagi

Nagrody specjalne:

 • Sołectwo Chorula za organizację Dożynek – 1 000zł,
 • Gminny Ośrodek Kultury za przygotowanie wioski artystycznej w Choruli – 1 000zł.

Konkurs „Nasze zwierzęta w dożynkowym korowodzie – fauna Gminy Gogolin”

Protokół z dnia 6 września 2015 r.

Komisja w składzie:
Katarzyna Lindhorst,
Sabina Niewianda,
Barbara Jaskólska,
Krystian Kubilas
przyznała następujące miejsca:

I miejsce Świetlica Młodzieżowa w Zakrzowie – nagroda 450 zł;

II miejsce Sołectwo Kamień Śląski – nagroda 350 zł;
Dzielnica Gogolin – Karłubiec – nagroda 350 zł;

III miejsce Publiczne Przedszkole w Malni – nagroda 300 zł;

IV miejsce Sołectwo Kamionek – nagroda 250 zł;

V miejsce Publiczne Przedszkole nr 3 w Gogolinie – nagroda 200 zł;

VI miejsce Sołectwo Dąbrówka – nagroda 150 zł;
Sołectwo Chorula – nagroda 150 zł.

Wyróżnienia (po 100 zł) otrzymali:

 • Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie;
 • Domu Spokojnej Starości Św. Barbara w Kamionku;
 • Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Gogolinie;
 • Stowarzyszenie Piękny Skrawek Gogolina – Strzebniów;
 • Sołectwo Obrowiec;
 • Sołectwo Górażdże;
 • Sołectwo Odrowąż.

 

Konkurs: Fauna Gminy Gogolin

Konkurs: Zwierzęta

Płody Rolne

konkurs zwierzęta"

Zajęcia w GCK

BIP

 

bip m

 

 

 

 

epuap

Wyszukaj na stronie

Realizowane projekty

menu logo Visegrad Fund logo 182 logo mkidn kolor logo dom kultury plus euroregion pradziad
Początek strony