Konwersja Cyfrowa Domów Kultury
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie został beneficjentem konkursu grantowego
w projekcie „Konwersja cyfrowa domów kultury”. 
Zaproponowane przez nas zadanie „Kultura cyfrowa dostępna dla każdego” uzyskało dofinansowanie w wysokości 79.000,00 zł!
Konkurencja była duża, o czym świadczy ponad 1220 złożonych wniosków, z których tylko 200 instytucji kultury otrzymało dofinansowanie.
Granty zostaną przeznaczone na kompleksowe szkolenia oraz doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online
Realizowane przez nas zadanie będzie polegać na doposażeniu Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie w nowoczesny sprzęt multimedialny: aparat oraz kamery wraz z akcesoriami, komputerami i oprogramowaniem, a także szkoleniu pracowników aby uatrakcyjnić ofertę kulturalną, sprostać obecnym trendom, stale podwyższać jakość tworzonych materiałów multimedialnych, aktywizować lokalną społeczność do nowych działań z wykorzystaniem technologii cyfrowych.
Już dziś cieszymy się z możliwości realizacji projektu i podjęcia nowych wyzwań!