Żniwniok 2021

Dożynki to piękne dziękczynienie za plony, które jest ukoronowaniem całorocznej, ciężkiej pracy rolników na wsi. Tegoroczne Gminne Podziękowanie za żniwo „Żniwniok 2021” odbyło się 5 września, na Placu Benedyktyńskim w Gogolinie.

Uroczystości rozpoczęła msza świętą dziękczynną w intencji Rolników i ich Rodzin w kościele pw. NSPJ w Gogolinie, której przewodniczył ks. Albert Glaeser. Kazanie wygłosił ks. prof. Zygfryd Glaeser, a suma koncelebrowana była przez ks. Aleksandra Sydora, ks. Huberta Sklorz, ks. Alfreda Volny z Jablunkova oraz ks. Błażeja Górskiego z partnerskiego Zwierzyńca. Figurę patrona Gogolina – św. Urbana w procesji nieśli rolnicy z dzielnicy Gogolin – Strzebniów, a w kościele poświęcone zostały dwie korony wykonane przez mieszkańców dzielnicy Strzebniów i Karłubiec.

Część oficjalną, która odbyła się na Placu Benedyktyńskim w Gogolinie otworzył gospodarz miasta i gminy Joachim Wojtala, który przekazał wyrazy uznania za ciężką pracę rolników, a także złożył podziękowania sołtysom i przewodniczącym zarządów dzielnic. Na ręce burmistrza bochen chleba – symbol pomyślności i dostatku złożyli tegoroczni Starostowie - państwo Irena i Arnold Wieczorek.

Okazałe chleby otrzymali zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Tomasz Kostuś, Wicewojewoda Opolski Teresa Barańska, Wicemarszałek Województwa Opolskiego Zuzanna Donath – Kasiura, Starosta Krapkowicki Maciej Sonik i Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura. W imieniu Poseł na Sejm RP Violetty Porowskiej bochen chleba odebrał jej asystent, który odczytał także list z podziękowaniami dla wszystkich rolników z terenu gminy Gogolin. Jak wspaniale smakuje gogoliński chleb mogli się przekonać także przyjaciele z miast i gmin partnerskich na czele z: Urszulą Kolman – Burmistrz Zwierzyńca, Andrzejem Piterą – Wójtem Łodygowic, Marianem Mihaldą – Primatorem Kysuckeho Noveho Mesta oraz Lubošem Čmielem – Mistostarostą Jablunkova.

Część artystyczną rozpoczął koncert Orkiestry Dętej „Górażdże Cement” S.A. Gwiazdą wieczoru była Bernadeta Kowalska z zespołem. Na scenie zaprezentowali się także: grupa hip – hop WTR i Zespół Mażoretek „ArriVa”, a także Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Gogolina. Tegoroczny Żniwniok zakończyła zabawa taneczna w rytmach grupy Extreme.

WYNIKI W KONKURSIE KORON ŻNIWNYCH

Podczas tegorocznego Żniwnioka komisja konkursowa Święta Plonów „Gminne Dożynki – Gogolin 2021” w składzie:

 1. Marta Wiora - Przewodnicząca Jury
 2. Dorota Kłeczek - Członek
 3. Grażyna Czekała - Członek
 4. Bogusław Leśkiewic - Sekretarz Jury

Po dokonaniu wnikliwej oceny poszczególnych koron żniwnych zgłoszonych do konkursu Jury Postanowiło przyznać następujące nagrody:

I MIEJSCE 

W kategorii korona mieszana:

- Dzielnica Gogolin – Karłubiec - nagroda 900 zł

W kategorii korona kłosowa:

- Dzielnica Gogolin – Strzebniów - nagroda  900 zł

W kategorii korona ziarnkowa:

- Sołectwo Odrowąż - nagroda 900 zł

II MIEJSCE  

W kategorii korona mieszana:

- Sołectwo Chorula - nagroda 700 zł

- Sołectwo Malnia - nagroda 700 zł

W kategorii korona kłosowa:

- Sołectwo Obrowiec - nagroda 700 zł

- Sołectwo Kamień Śl. - nagroda 700 zł

- Sołectwo Kamionek - nagroda 700 zł

- Sołectwo Zakrzów - nagroda 700 zł

- Sołectwo Górażdże - nagroda 700 zł

III   MIEJSCE  

W kategorii korona kłosowa:

- Sołectwo Dąbrówka - nagroda 300 zł

Stoiska promocyjne

Tegoroczny Żniwniok oprócz przepięknych koron żniwnych wzbogaciły rozmaite stoiska promocyjne.

Komisja konkursowa Święta Plonów „Gminne Dożynki – Gogolin 2021” w składzie :

 1. Marta Wiora - Przewodnicząca Jury
 2. Dorota Kłeczek - Członek
 3. Grażyna Czekała - Członek
 4. Bogusław Leśkiewicz - Sekretarz Jury

Po dokonaniu wnikliwej oceny poszczególnych stoisk promocyjnych zgłoszonych do konkursu Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

Dla wszystkich zgłoszonych nagrody ex aequo po 300 zł dla:

 1. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
 2. Klub Seniora Gogolin
 3. Dzielnica Gogolin – Karłubiec
 4. Dzielnica Gogolin – Strzebniów
 5. Sołectwo Malnia
 6. Sołectwo Kamionek
 7. DSS Św. Barbara w Kamionku
 8. Sołectwo Obrowiec
 9. Sołectwo Zakrzów
 10. Sołectwo Dąbrówka
 11. Sołectwo Chorula
 12. Sołectwo Górażdże
 13. Stowarzyszenie ,,Okaż Serce innym”
 14. Sieć Najciekawszych Wsi

oraz dla Jolanty Ludwiczyńskiej za arcydzieła artystyczne nagroda 200 zł.

 

Obchody Prymasowskie Społecznej Krucjaty Miłości w Prudniku
Gminny Ośrodek Kultury oraz Centrum Informacji Turystycznej w sobotę 28 sierpnia 2021 r. reprezentowały Gminę Gogolin podczas Obchodów Prymasowskich Społecznej Krucjaty Miłości w Prudniku. Uroczystość uświetnił premierowy koncert Piotra Rubika oraz video mapping przy klasztorze Ojców Franciszkanów w Prudniku Lesie. 

Aktywność letnia dla seniora: Spotkanie z dietetykiem
W poniedziałek 09.08.2021 r. w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie odbyły się ostatnie - podsumowujące zajęcia wakacyjne dla seniorów „Lato z GOKiem wakacyjnym krokiem”. Spotkanie poprowadziła Pani Weronika Szumlak - dietetyk i edukator żywieniowy.
GOK na uroczystościach patronalnych ku czci św. Jacka

W dniach 7 – 8 sierpnia 2021 r. w Kamieniu Śląskim odbyły się uroczystości patronalne ku czci św. Jacka. Tegoroczny metropolitalny odpust połączony był z Pielgrzymką Rodzin. 

31 Kurs Muzyczny
06.08.2021 r. na scenie Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie odbył się koncert przy współudziale Międzynarodowego Kursu Muzycznego w Opolu i Festiwalu Śląskie Lato Muzyczne.