Zbiorowa mogiła powstańców w Kamieniu Śląskim zyskała nowy wygląd

Gmina Gogolin zrealizowała projekt pn. „Ku pamięci - zbiorowa mogiła powstańców w Kamieniu Śląskim” dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury I Dziedzictwa Narodowego. Pozyskane środki w wysokości 49 875,00 zł zostały przeznaczone na przeprowadzenie prac renowacyjno-konserwatorskich zbiorowej mogiły powstańców śląskich na terenie cmentarza parafialnego w Kamieniu Śląskim. 

Celem projektu było podtrzymanie pamięci nad zbiorową mogiłą powstańców, stanowiącą materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski związanych z walką i męczeństwem. Zbiorowa mogiła powstańców śląskich jest miejscem upamiętniającym poległych w walce na rzecz Państwa Polskiego podczas trzech powstań śląskich. Na nagrobku umieszczono trzy daty: rok 1919, 1920 i 1921. W trzecim powstaniu śląskim Kamień Śląski był rejonem zaciętych walk powstańców. Kilkakrotnie przechodził z rak do rąk, a ostatecznie 23 maja 1921 r. wieś przeszła w posiadanie Niemców. Powstańcy utrzymali miejscowy dworzec kolejowy. Polegli powstańcy zostali pochowani w zbiorowej mogile, zlokalizowanej w północnej części cmentarza parafialnego w Kamieniu Śląskim. Obiekt został wzniesiony w latach sześćdziesiątych XX wieku.

Mogiła powstańców znajduje się w rejestrze zabytków i został dla niej opracowany program prac renowacyjno – konserwatorskich. Prace ujęte w programie stanowiły przedmiotowy zakres dofinansowanego projektu. Przedmiotem projektu była zatem renowacja pomnika - nagrobka ustawionego na zbiorowej mogile powstańców śląskich. Wykonane prace renowacyjno - konserwatorskie obejmowały m.in. usunięcie wtórnych wypraw tynkarskich wraz z siatkami podtynkowymi, oczyszczenie struktury odlewu betonowego, uzupełnienie ubytków, likwidację spękań, rekonstrukcja zdestruowanej kuli; konserwację tablic z nazwiskami poległych, oczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków oraz wzmocnienie struktury płyt.

Na cele projektu nawiązano współpracę z Dyrekcją Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieniu Śląskim, której zadaniem przy czynnym zaangażowaniu uczniów jest dbanie o mogiłę. Odnowienie mogiły powstańców śląskich wzmocni promocję lokalnych zasobów dziedzictwa kulturalnego i przyczyni się do budowania lokalnej tożsamości kulturowej, której jednym z filarów jest bogata kultura ludowa, a w niej pamięć o poległych.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.