"Pożegnanie lata" to spotkanie z wieloletnią tradycją. Czas na integrację i radość ze wspólnego tańca, zabawy i śpiewu przy akompaniamencie zespołu " Transfer".

Emerytura nie musi być nudna. Seniorom nie można odmówić energii i młodego ducha. Grają, śpiewają, tańczą, recytują. 13 września 2019 r. w Nyskim Domu Kultury odbył się VI Wojewódzki Przegląd Twórczości Amatorskiej Seniorów. Gogolińska grupa taneczna „50 lat + VAT” działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Gogolinie zaznaczyła swoją obecność i aktywnie uczestniczyła w tym wydarzeniu. Zatańczyła wiązankę tańców europejskich.

 

1
1 1
2
2 2
3
3 3
4
4 4
5
5 5
6
6 6
7
7 7
8
8 8
9
9 9
10
10 10
11
11 11
12
12 12
13
13 13
14
14 14
15
15 15
nyska-senioriad...
nyska-senioriada nyska-senioriada

Piękny korowód, w którym z entuzjazmem uczestniczyliśmy (19 osób) prowadząc przystrojone dożynkowo, przez naszą koleżankę Wandę  Skrzypiec, rowery.
Bardzo się cieszymy z drugiego miejsca w konkursie i nagrody pieniężnej. Warto było się wspólnie wybrać na dożynki.

Dnia 5 września w pierwszym powakacyjnym spotkaniu członków Stowarzyszenia UTW uczestniczyło ponad 40 osób.
Świętowaliśmy urodziny naszej koleżanki.


Omówiliśmy przygotowania do dożynek, wymiany grup seniorów z Dzierżoniowa, Cekcyna, Gniewina i Gogolina, Festiwalu Dyni, wycieczki do Wałbrzycha i okolic, wyjazdu do Jablonkova.

Dzięki dyrekcji Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie mogliśmy 18 czerwca 2019 r. uczestniczyć w pięknej i emocjonującej imprezie Zakończeniu Roku Artystycznego. 
Wśród wykonawców wielu sekcji plastycznych, muzycznych i tanecznych wystąpili nasi koledzy - seniorzy z grupy tanecznej działającej w GOK-u od kilku lat pod opieką pana Jacka Nowosielskiego.


Gratulujemy różnorodnego i pięknego występu.