„Rośliny w tradycje wplecione”

Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie został laureatem wiosennej edycji konkursu na realizację przedsięwzięć Eduko – Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Opolskie. Zaproponowany przez nas projekt „Rośliny w tradycje wplecione” uzyskał dofinansowanie w wysokości 7 920 zł. Projekt skierowany był do dzieci i nastolatków, młodzieży, rodziców/opiekunów, seniorów oraz do nauczycieli i animatorów kultury działających na terenie Gminy Gogolin.

W działania projektowe zaangażowane były wszystkie świetlice młodzieżowe oraz Nutka Cafe. Projekt składał się z 7 części:

1. Pierwsza część to spacery ziołowe dla dzieci i młodzieży z wykonaniem wianków z zebranych roślin. Warsztaty odbyły się w 10 miejscach w terminach:

- 19 maja 2021 r. – Świetlica Młodzieżowa w Choruli;
- 20 maja 2021 r. – Świetlica Młodzieżowa w Górażdżach;
- 21 maja 2021 r. – Świetlica Młodzieżowa w Odrowążu;
- 24 maja 2021 r. – Świetlica Młodzieżowa w Zakrzowie;
- 25 maja 2021 r. – Świetlica Młodzieżowa w Strzebniowie;
- 26 maja 2021 r. – Świetlica Młodzieżowa w Kamieniu Śląskim;
- 27 maja 2021 r. – Gminne Centrum Kultury w Gogolinie;
- 28 maja 2021 r. – Świetlica Młodzieżowa w Malni;
- 31 maja 2021 r. – Świetlica Młodzieżowa w Kamionku;
- 31 maja 2021 r. – PSP nr 3 w Gogolinie.

2. Warsztaty dla dzieci i młodzieży tworzenia obrazów i zakładek do książek z zasuszonych roślin zebranych wcześniej podczas spacerów:

- 07 czerwca 2021 r. – Świetlica Młodzieżowa w Odrowążu;
- 08 czerwca 2021 r. – Gminne Centrum Kultury w Gogolinie;
- 09 czerwca 2021 r. – Świetlica Młodzieżowa w Malni;
- 09 czerwca 2021 r. – Świetlica Młodzieżowa w Kamionku;
- 14 czerwca 2021 r. – Świetlica Młodzieżowa w Kamieniu Śląskim;
- 14 czerwca 2021 r. – Świetlica Młodzieżowa w Choruli;
- 15 czerwca 2021 r. – Świetlica Młodzieżowa w Górażdżach;
- 15 czerwca 2021 r. – Świetlica Młodzieżowa w Zakrzowie;
- 15 czerwca 2021 r. – Świetlica Młodzieżowa w Strzebniowie;
- 18 czerwca 2021 r. – PSP nr 3 w Gogolinie.

 
3. W ramach trzeciej części projektu odbyły się warsztaty tworzenia biżuterii z wykorzystaniem ziół i kwiatów zalanych w żywicy dla pracowników GOK w Gogolinie oraz przedstawicieli partnerów. Dzięki temu przedsięwzięciu animatorzy i nauczyciele mieli możliwość rozwoju i wzajemnej integracji. Warsztaty skierowane były do 15 osób. Prowadzone były przez „SToGlarnię”, która specjalizuje się w tworzeniu biżuterii wykorzystując do tego elementy dekoracyjne takiej jak zasuszone płatki kwiatków oraz ozdobne liście roślin. Zajęcia odbyły się 22 kwietnia 2021 r.

4. W ramach czwartej części odbyły się warsztaty wyplatania makramy, w których wzięli udział pracownicy GOK Gogolin, nauczyciele szkół partnerskich oraz członkinie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uczestnicy zapoznali się z techniką wyplatania makramy. Dzięki wielu godzinom żmudnej pracy i wysiłku udało się stworzyć aż 4 prace: makramę ścienna, brelok, plecione drzewko z wykorzystaniem mchu chrobotka, a także wiszący kwietnik, w którym sadzono wybraną roślinę zielarską. Warsztaty odbyły się 27 kwietnia 2021 r. w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie. Zdobytą wiedzę i umiejętności w zakresie wyplatania makramy wykorzystano do przeprowadzenia warsztatów w innych miejscowościach Gminy Gogolin.
 

5. Piąta część projektu, to warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych z wyplatania makramy wraz z sadzeniem ziół w wykonanych kwietnikach, które odbyły się w 9 miejscach Gminy Gogolin. Warsztaty prowadzili pracownicy GOK - wykorzystując wiedzę zdobytą podczas szkolenia studyjnego. Warsztaty odbyły się w następującym porządku:
- 14, 16, 18 czerwca 2021 r. – Świetlica Młodzieżowa w Odrowążu;
- 16, 22, 23 czerwca 2021 r. – Gminne Centrum Kultury w Gogolinie;
- 24, 25 czerwca 2021 r. – Świetlica Młodzieżowa w Malni;
- 22, 23 czerwca 2021 r. – Świetlica Młodzieżowa w Kamionku;
- 18, 23, 25 czerwca 2021 r. – Świetlica Młodzieżowa w Kamieniu Śląskim;
- 16, 18, 21 czerwca 2021 r. – Świetlica Młodzieżowa w Choruli;
- 17, 22, 24 czerwca 2021 r. – Świetlica Młodzieżowa w Górażdżach;
- 17, 22, 24 czerwca 2021 r. – Świetlica Młodzieżowa w Zakrzowie;
- 17, 22, 24 czerwca 2021 r. – Świetlica Młodzieżowa w Strzebniowie.
 
6. W kolejnej części projektowej stworzono wystawę z zebranych zdjęć pt. „Dawne ogrody z opolskiej zagrody. Celem utworzenia wystawy był powrót do korzeni. Wystawa przypomniała jak istotną rolę w całej historii ludzkości odgrywały zioła i kwiaty, które towarzyszyły każdemu domostwu, także na Opolszczyźnie. Wystawa była umieszczona przy budynku GOK w Gogolinie i była ogólnodostępna.
 

7. Ostatnią częścią projektu było wydanie pocztówek z motywem regionalnych ziół i kwiatów wraz z nazwami w gwarze śląskiej, które opracowali pracownicy GOK Gogolin. Pocztówki są udostępnione jako materiał promocyjny w Centrum Informacji Turystycznej w Gogolinie.
 

Projekt „Rośliny w tradycję wplecione” był dużym przedsięwzięciem pod względem organizacyjnym i merytorycznym. Dzięki wszystkim staraniom i wielkim wkładzie pracy udział w projekcie wzięło prawie 200 osób, w tym 130 dzieci.