TRASA WĘDRUJĄCEJ KAPELI
 
2010 r.
09.06.2010. Przedszkole nr 1 w Gogolinie
16.06.2010. Przedszkole nr 3 w Gogolinie
21.10.2010. Przedszkole nr 1 w Krapkowicach
29.10.2010. Szkoła Podstawowa nr 3 i Przedszkole w Gogolinie - Karłubcu
10.12.2010. Szkoła Podstawowa nr 2 w Gogolinie
                                
2011 r.
25.01.2011. Przedszkole nr 1 w Gogolinie
09.02.2011. SP 2 w Gogolinie
09.02.2011. Gimnazjum w Gogolinie dla ATW
08.03.2011. Kamionek " Przedszkole w Ogrodzie"
18.03 2011. SP nr 3 w Gogolinie
13.05.2011. Szkoła Podstawowa w Walcach
25.05.2011. Spotkanie integracyjne w SP 2 w Gogolinie
10.06.2011. SP 3 w Gogolinie kl.III i kl.I.
15.06.2011. SP 2 w Gogolinie kl.II i kl. I.
17.06.2011.SP2 w Gogolinie kl.III
27.06.2011. Kamionek, "Przedszkole w Ogrodzie".
16.09.2011.Sala MKS w Gogolinie- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
22.11.2011. Szkoła Podstawowa w Brożcu
25.11.2011.Przedszkole nr 1 w Gogolinie
 
2012 r.
13.01.2012. Kamionek - Dom opieki "Barbara"
15.02.2012. Przedszkole nr 1 w Gogolinie
21.02.2012.SP 2 w Gogolinie
14.03.2012. Żyrowa - Przedszkole
01.06.2012. Spotkanie integracyjne - SP 2 Gogolin
20.06 2012. kl.II SP 2 Gogolin
19.09.2012. Kamionek- zajazd "Kasztelanka" dla ATW
12.10.2012..Przedszkole nr 1 w Gogolinie
20.11.2012. Przedszkole nr 2 w Krapkowicach.
21.11.2012r. Przedszkole nr 1 w Krapkowicach
 
Występ w DSS w Kamionku 13.01
 
 

 Pomysł utworzenia kapeli zrodził się wśród członków sekcji muzycznej Akademii Trzeciego Wieku. Jednak potrzeby zmieniły jej cele. Obecnie spotkania przybierają formę audycji muzycznych i odbywają się w przedszkolach i szkołach. Oprócz głównego tematu zajęć, kapela przygrywa do wspólnego śpiewu, tańców i pląsów. W skład Wędrującej kapeli wchodzą muzycy zawodowi, amatorzy, członkowie gogolińskich zespołów chóralnych, muzykujące dzieci i młodzież.