W 2017 r. Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta świętuje dwudziestolecie działalności. W 1997 r. orkiestra przyjęła nazwę Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Gogolinie i rozpoczęła działalność pod batutą Czesława Sokalskiego przy Urzędzie Miejskim w Gogolinie.

Warto jednak przypomnieć, że zespół muzyczny, który stał się „zaczątkiem” orkiestry, rozpoczął działalność już w 1991 r., przy parafii w Malni. Zespół przekształcił się później w orkiestrę pod nazwą Orkiestra Dęta przy Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Malni. Pomysłodawcą był proboszcz ks. Jan Kołodenny, który zachęcił młodzież do udziału w tym przedsięwzięciu. Zgłosiła się kilkuosobowa grupa chętnych. Na prośbę proboszcza, Bernard Grzesista - parafianin i mieszkaniec Odrowąża rozpoczął nauczanie gry na instrumentach dętych. Po kilku miesiącach intensywnych ćwiczeń utworzył się zespół w składzie: Piotr Krawiec (tenor), Waldemar Nowak (tenor), Waldemar Miemczyk (bas), Krzysztof Reinert (trąbka), Jan Reinert (trąbka). Adrian Spallek (trąbka) i uczeń szkoły muzycznej Rafał Jilg (puzon). Zespół w tym składzie wystąpił po raz pierwszy w kościele parafialnym w Malni, 15 maja 1991 r. z okazji urodzin proboszcza. Kolejny raz zespół zagrał podczas mszy świętej z okazji zakończenia roku szkolnego.

Skład zespołu powiększał się, we wrześniu 1991 r. do zespołu dołączyli: Sabina Wicher (flet), Jolanta Wicher (klarnet) i Michał Wicher (trąbka) z Gogolina - Karłubca, Bartłomiej Socha (klarnet) z Odrowąża. 13 października 1991 r. orkiestra zagrała pełną parą podczas kiermaszu parafialnego. W grudniu do zespołu dołączyli: Ewa Mandalka (trąbka), Ewa Szcześniok (trąbka), Michał Nowak (trąbka), Rafał Szefer (trąbka), Sebastian Szefer (perkusja), Marian Kowol (tenor). Muzycy nadal ćwiczyli pod okiem Bernarda Grzesisty.

W następnym roku orkiestra występowała już pod nazwą Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Malni.

W maju 1992 r. do orkiestry dołączyli kolejni członkowie: Edyta Malkusz (klarnet), Sylwia Malkusz (flet) i Grażyna Skorupa (fagot) z Gogolina – Karłubca, Robert Reinert z Kamienia Śl. (klarnet), Jan Hońka (perkusja) oraz Krzysztof Rygol (perkusja). Orkiestra od początku swojej działalności żywo uczestniczyła w życiu parafialnym i kulturalnym gminy. Grała podczas uroczystości parafialnych, mszy św. prymicyjnych, procesji, dożynek, kiermaszy, uroczystości organizowanych przez koła DFK, uczestniczyła w lokalnych obrzędach ludowych - wodzeniu niedźwiedzia i pogrzebaniu basa.

Od samego początku orkiestrą opiekował się Joachim Wojtala, początkowo kierownik Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Gogolinie, obecnie Burmistrz Gogolina. Dzięki jego inicjatywie Bernard Grzesista, za swoją działalność otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury. Joachim Wojtala nadal sprawuje patronat nad młodymi muzykami.

W 1997 r., po rezygnacji Bernarda Grzesisty z funkcji kapelmistrza, kierownictwo objął Czesław Sokalski, aranżer i kapelmistrz orkiestr garnizonowych w Opolu i Wrocławiu. Czesław Sokalski kierował orkiestrą do 2001 r. Po zakończeniu współpracy z orkiestrą, nadal przygotowywał dla niej aranżacje i wspierał jej działalność. Kolejnym kapelmistrzem został Wojciech Olender. W grudniu 2002 r. pałeczkę przejął Rafał Jilg, który nadał orkiestrze „nowy blask”. Orkiestra znacznie poszerzyła swój repertuar, który obecnie obejmuje jazz, muzykę kościelną, ludową, marszową, rockową, filmową i klasyczną. Wraz z objęciem przez Rafała Jilga funkcji kapelmistrza, działalność orkiestry nabrała rozpędu. Zespół zwiększył swoją aktywność, uczestnicząc w licznych przeglądach i konkursach w których zajął najwyższe miejsca i zdobył wiele cennych nagród i wyróżnień. Orkiestra uczestniczyła w wojewódzkich przeglądach orkiestr dętych, w przeglądzie w Byczynie zajęła I miejsce. Brała również udział w Opolskim Święcie Pieśni Ludowej 93, Przeglądzie Orkiestr Dętych Gogolin 94, Przeglądzie Ludowej Twórczości Artystycznej Wiatraki 94 oraz w Przeglądzie Piosenki Religijnej. Orkiestra została również dwukrotnie laureatem Przeglądu Orkiestr Dętych Mniejszości Niemieckiej w Leśnicy – Lichyni.

Z biegiem czasu znacznie zwiększył się obszar prezentacji. Obecnie orkiestra reprezentuje Gminę Gogolin w miastach partnerskich w kraju i za granicą: Kysuckem Novem Meste, Jablunkovie, Pisku, Zwierzyńcu, Łodygowicach. Kilkakrotnie orkiestra zagrała również w miejscowościach zrzeszonych w Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi: Dzierżoniowie i Strumieniu. Wielokrotnie występowała także za granicą: w Holten, Görlitz - Weihhubel, Schongau, Winzer, Altenkirchen. Jest obecna podczas dorocznego „Odpustu u św. Jacka”, imprez sportowych i strażackich. Członkowie orkiestry nieustannie podnoszą swoje umiejętności, m. in. podczas warsztatów muzycznych organizowanych w Gogolinie, Suchym Borze, Jablunkovie i Walcach, gdzie spotkają się trzy orkiestry dęte działające na terenie powiatu.

Bernard Grzesista urodził się w 1934 r. w Krapkowicach. Śpiewał w chórze szkolnym, naukę gry rozpoczął przy Orkiestrze Dętej Zakładów Papierniczych w Krapkowicach, gdzie również rozpoczął pracę zawodową. W 1953 r. został członkiem Orkiestry Dętej Górażdże Cement SA. W 1954 r. ożenił się i zamieszkał w Odrowążu. Bernard Grzesista, wraz z Manfredem Makiolą, kierowali Zespołem Pieśni i Tańca „Gogolin”. Z jego inicjatywy, po raz pierwszy w okresie powojennym, zorganizowano w Choruli „Pogrzebanie Basa”. W 1991 r. współorganizował Młodzieżową Orkiestrę Dętą w Malni. Zmarł w 2008 r.

Czesław Sokalski urodził się w 1939 r. w Samborze koło Lwowa. Wraz z rodzicami osiedlił się w Kluczborku, gdzie uczęszczał do podstawowej szkoły muzycznej, gdzie uczył się gry na akordeonie i skrzypcach. Edukację muzyczną kontynuował w Szkole Muzycznej II stopnia oraz w Orkiestrze Garnizonowej. Jako aranżer współpracował z zespołem estradowym Polskiego Radia we Wrocławiu. Po ukończeniu szkoły został skierowany do Orkiestry Garnizonowej w Opolu. W 1980 r. ukończył studia na wydziale kompozycji i dyrygentury, otrzymał również stopień oficerski. Objął stanowisko kapelmistrza Orkiestry Reprezentacyjnej Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. W 1993 r. przeszedł na emeryturę, nadal jest jednak aktywnym aranżerem.

Wojciech Olender – muzyk, absolwent studium organistowskiego, prowadził orkiestrę oraz chór mniejszości niemieckiej w Gogolinie.

Rafał Jilg – muzyk, nauczyciel, dyrygent, instruktor w Gminnym Ośrodku Kultury w Gogolinie, pochodzi z Choruli. Ukończył Szkołę Muzyczną II stopnia w Opolu (specjalność – gra na puzonie) oraz Akademię Pedagogiczną im. Jana Długosza w Częstochowie (specjalność – dyrygentura). Od 2002 r. kapelmistrz Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Gogolinie. W orkiestrze grają też synowie Michał (perkusja) i Kamil (trójkąt).