Dnia 21 kwietnia 2021 r. grupa kilkunastu osób rozpoczęła sezon rowerowy. Wyjeżdżaliśmy spod kamieni koło lasu przez ulicę Bagienną, ostoję na bagnach, żwirowisko, na historyczną śluzę w Krapkowicach.

Znowu postanowiliśmy się spotkać mimo trudności organizacyjnych.
Z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pojechaliśmy na rowerach do Zakrzowa.
Tam, przed budynkiem OSP, wysłuchaliśmy informacji o  historii Zakrzowa przygotowanych dla nas przez pana Jerzego Długosza. Dziękujemy.