Śniadanie Wielkanocne dla gości z Ukrainy

Tydzień po katolickich Świętach Zmartwychwstania Pańskiego przypada prawosławna i grekokatolicka Wielkanoc. Na terenie gminy Gogolin przebywa obecnie kilkaset osób zza wschodniej granicy. Tegoroczne święta to szczególny, trudny i niespokojny czas, spędzany w cieniu wojny. W te dni kierujemy do nich nasze myśli w sposób szczególny, jeszcze bardziej niż zwykle zapewniając o naszej solidarności i wsparciu, na jakie mogą liczyć.

Z inicjatywy Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali w niedzielę 24 kwietnia 2022 r. w Hali Sportowej im. B. i Z. Blautów w Gogolinie Karłubcu odbyło się uroczyste „Śniadanie Wielkanocne”, podczas którego goście z Ukrainy mogli spotkać się przy wspólnym stole na świątecznym śniadaniu.

Spotkaniu towarzyszyły występy artystyczne pensjonariuszy Domu Spokojnej Starości Św. Barbara w Kamionku, przedszkolaków z Publicznego Przedszkola nr 1 oraz Publicznego Przedszkola nr 3 w Gogolinie, Tymoteusza Bartkowiaka – uczestnika zajęć wokalnych w GOK w Gogolinie, Zespołu Folklorystycznego „Szwarne Dziołchy” oraz koncert w wykonaniu Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Gogolina pod batutą Rafała Jilga.