Sadzenie ziemniaków z PSP 3
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Gogolinie w dniu 29 kwietnia 2022 r. uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym z cyklu „Jak powstaje ziemniak?”, organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie. 
Dzięki uprzejmości pani Anny Wolskiej uczestnicy zajęć mogli własnoręcznie posadzić ziemniaki oraz wysłuchać ciekawostek opowiedzianych przez panią Agnieszkę z Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie.