XXX Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2022

W niedzielę 12 czerwca 2022 r. w miejscowości Lichynia, gmina Leśnica odbył się XXX Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2022. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe we współpracy z Burmistrzem Leśnicy.

Do przeglądu zgłosiła się rekordowa liczba zespołów - 25. Z tego względu każdy z nich mógł wykonać tylko dwa utwory. Mimo tego przesłuchania trwały przez wiele godzin i zakończyły się późnym popołudniem.

Gminę Gogolin reprezentowała działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Gogolina.