Konwersja Cyfrowa Domów Kultury
Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie finalizuje realizacje zadania pt. „Kultura cyfrowa dostępna dla każdego” w ramach projektu programu pn. „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” finansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

W ramach konkursu grantowego wpłynęło łącznie 1221 wniosków, z czego 1006 przeszło pozytywnie ocenę formalną. Ostatecznie wyłoniono 200 grantobiorców, w tym 5 z Opolszczyzny. Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie znalazł się w tym elitarnym gronie otrzymując dofinansowanie 79.000,00 zł. 

Zadanie polegało na doposażeniu Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie w nowoczesny sprzęt multimedialny: aparat, kamery wraz z akcesoriami, komputer z oprogramowaniem do edycji wideo, mikser wizyjny, urządzenia do bezprzewodowej transmisji obrazu, serwera plików, panoramicznego tła do fotografowania i filmowania w technice kluczowania, przenośny system pętli indukcyjnej a także szkoleniu pracowników aby uatrakcyjnić ofertę kulturalną, sprostać obecnym trendom, stale podwyższać jakość tworzonych materiałów multimedialnych, aktywizować lokalną społeczność do nowych działań z wykorzystaniem technologii cyfrowych. 

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.