Firma badawcza Public Profits Sp. z o.o. z Poznania, na zlecenie Narodowego Centrum Kultury realizuje badanie pn.Opracowanie metodologii oraz przeprowadzenie badań ewaluacyjnych II i III edycji programu Dom kultury+ Inicjatywy lokalne.

W związku z tym, że Państwa ośrodek kultury realizował w 2013 roku projekt w ramach III edycji Programu Dom kultury+. Inicjatywy Lokalne, zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w badaniach.

Elementem prowadzonych badań są ankiety internetowe skierowane do ośrodków kultury, które brały udział w programie Dom Kultury+. Inicjatywy Lokalne oraz do uczestników tych inicjatyw.

http://publicprofits.pl/nck3/ (Niniejszy link dotyczy ankiety przeznaczonej dla osób uczestniczących w inicjatywach lokalnych)

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że zebrane dane będą miały charakter całkowicie poufny i zostaną wykorzystane jedynie w formie zbiorczych zestawień statystycznych.