Przedstawiamy program warsztatów wakacyjnych w naszych świetlicach wiejskich. Na zajęcia zapraszamy od lipca. Szczegółowe informacje u opiekunów świetlic