Malnia: Warsztaty dla "Świetliczanek"
Dnia 27 października 2022 r. w Świetlicy w Malni odbyły się warsztaty pt. "Kreatywne techniki plastyczne. Musisz je poznać!" Warsztaty prowadziła pani Alicja Ościłowska pracownik Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. W warsztatach uczestniczyły panie pracujące w Świetlicach Wiejskich GOK Gogolin oraz w Gminnej Bibliotece. Celem warsztatów było doskonalenie oraz poznanie nowych, kreatywnych technik plastycznych oraz ich wykorzystanie w  pracy z dziećmi.
Barbara Herok
Świetlica Malnia