W świetlicy zorganizowano dla dzieci "MIKOŁAJKOWY KONKURS PLASTYCZNY". Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przedstawić dowolną techniką Mikołaja. Zadanie nie było proste, gdyż każdy uczestnik konkursu miał swoje wyobrażenie o tej postaci, choć tego dobrodzieja wszyscy doskonale znają to widzą go inaczej.


Na samym początku przedstawiono historię prawdziwego Mikołaja biskupa Miry, który urodził się w 270 roku w Patarze na terenie obecnej Turcji. Mikołaj od lat najmłodszych był bardzo dobry i religijny, lubił pomagać biednym, nie sprawiało mu to żadnego problemu, gdyż jego rodzice byli bardzo zamożnymi ludźmi i aby uczcić jego pamięć każdego roku 6 grudnia "ten dobrodziej przynosi nam prezenty".
Wszystkie osoby, które brały udział w konkursie otrzymały od Mikołaja wiele upominków.

Opiekun świetlicy Kilisz Irena