Odrowąż: Stroiki świąteczne

Pamiętając o naszych bliskich, którzy leżą na cmentarzach, w świetlicy wiejskiej w Odrowążu zorganizowano konkurs florystyczny, który miał na celu przygotowanie stroików na groby przed nadchodzącymi świętami i dać wyraz pamięci i szacunku dla tych których już nie ma wśród nas.

Opiekun świetlicy Kilisz Irena