Odrowąż: Pamiętamy o zmarłych

Przed dniem wszystkich świętych w świetlicy w Odrowążu, nie zapomniano o miejscach pamięci w Odrowążu dzieci posprzątały te miejsca oraz oświeciły tradycyjne znicze wszystkim zmarłym oraz ofiarom wszystkich wojen.

Opiekun świetlicy Kilisz Irena