Odrowąż: Stroiki na groby
Wszystkich świętych już za kilka dni dlatego w świetlicy wiejskiej w Odrowążu podczas warsztatów panie wykonały stroiki na groby swoich bliskich. Stroiki tworzono z materiałów naturalnych, te panie które chciały mogły użyć w swoich pracach sztucznych kwiatów, które wydłużały żywotność ozdoby.

Opiekun świetlicy Kilisz Irena